Tự động tính lãi vay và nhắc nhở thanh toán khi sắp đến hạn

Theo dõi tình hình giải ngân, trả gốc, trả lãi của từng khế ước, hợp đồng vay. Lập kế hoạch trả nợ vay và tự động nhắc nhở khi đến hạn thanh toán.
Tự động tính lãi vay và nhắc nhở thanh toán khi sắp đến hạn

Quản lý khế ước vay và hợp đồng vay

Quản lý tập trung các hợp đồng tín dụng, khế ước vay theo từng đối tượng vay: Số tiền vay, thời hạn vay, lãi suất, kỳ hạn thanh toán, thời gian đáo hạn, số dư nợ gốc còn phải trả…
Quản lý khế ước vay và hợp đồng vay

Tự động tính lãi vay, nợ gốc thanh toán hàng kỳ

• Hỗ trợ tính lãi vay theo: Số dư nợ gốc ban đầu hoặc dư nợ thực tế
• Lập kế hoạch trả nợ và tự động tính tiền lãi, nợ gốc cần thanh toán mỗi kỳ của từng khoản vay
Tự động tính lãi vay, nợ gốc thanh toán hàng kỳ

Tự động nhắc nhở các khoản nợ vay sắp đến hạn thanh toán

Dễ dàng thiết lập lịch nhắc nợ trước hạn thanh toán theo thời gian mong muốn.
Tự động nhắc nhở các khoản nợ vay sắp đến hạn thanh toán
deco

Quản lý khế ước vay dễ dàng hơn với MISA SME

  • Lập nhanh chứng từ thu/chi tiền vay

    Lập nhanh chứng từ thu/chi tiền vay

    Tự động lập chứng từ thu/chi tiền khi nhận tiền giải ngân, trả lãi, trả nợ, tất toán khoản vay dựa trên hợp đồng vay, bảng tính lãi vay
  • Đầy đủ sổ sách quản lý khế ước vay

    Đầy đủ sổ sách quản lý khế ước vay

    Cung cấp đầy đủ các mẫu sổ sách và báo cáo hỗ trợ quản lý khế ước vay chặt chẽ: Sổ chi tiết tiền vay, báo cáo tổng hợp tình hình vay/tiền vay phải trả

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Nghiệp vụ ngân hàng trên phần mềm kế toán MISA SME
22 nhiệm vụ của kế toán ngân hàng tại doanh nghiệp
Trải nghiệm ngay để hệ thống kế toán của doanh nghiệp vượt trội hơn