Kiến thức Tài chính kế toán Mới nhất: Doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ đồng được...

Mới nhất: Doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ đồng được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp

109

Mới đây, Quốc hội vừa thông qua nghị quyết giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ đồng.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Theo nghị quyết, đối với các doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ đồng sẽ được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020

Đây được coi là một trong nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ vượt qua những khó khăn và thúc đẩy sản xuất kinh doanh sau dịch Covid – 19. Ngoài việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, Chính phủ và Bộ tài chính còn thực hiện đồng bộ các giải pháp về phí, lệ phí và gia hạn nộp thuế cho các doanh nghiệp.

Đối tượng được giảm thuế bao gồm: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập

| Đọc thêm: Tổng hợp 37 khoản chi không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Quốc hội đã bỏ tiêu chí về số lao động đóng bảo hiểm để đảm bảo tính công bằng cho các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động và bổ sung đối tượng được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có quy mô vừa

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký

Nhận thêm các tin tức mới nhất về tài chính – kế toán từ MISA SME.NET, anh chị vui lòng đăng kí tại đây:

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không