Kiến thức Tài chính kế toán Mới nhất: Từ 2021, thêm 1 đối tượng không được thành lập...

Mới nhất: Từ 2021, thêm 1 đối tượng không được thành lập doanh nghiệp

942

Luật Doanh nghiệp 2020 được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Trong Luật Doanh nghiệp 2020 đã bổ sung thêm 1 trường hợp không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Trường hợp mới không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam. Đó là: “Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.”

06 trường hợp còn lại vẫn kế thừa các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, gồm:

  •  Cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản Nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
  • Cán bộ, công chức, viên chức;
  • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;
  • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp Nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
  • Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
  • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng chống tham nhũng.

| Đọc thêm: 10 việc kế toán cần làm khi doanh nghiệp mới thành lập 

MISA hiện đang dành ưu đãi giảm 2.950.000 cho doanh nghiệp thành lập năm 2019, 2020 khi mua mới phần mềm kế toán MISA SME.NET các gói Standard, Professional, Enterprise. Anh chị đăng kí nhận thêm thông tin về chương trình ưu đãi tại link dưới đây:

CTA nhận ưu đãi

Bài viết này hữu ích chứ?
Không