Kiến thức Cập nhật lịch nộp tờ khai thuế 6 tháng cuối năm 2020

Cập nhật lịch nộp tờ khai thuế 6 tháng cuối năm 2020

942

Dưới đây là lịch nộp tờ khai thuế 6 tháng cuối năm 2020, giúp các doanh nghiệp thực hiện các công việc về thuế đúng thời gian theo như quy định, tránh khỏi những vi phạm không đáng có.

  • Lịch nộp tờ khai thuế Tháng 7/2020

– Chậm nhất ngày 20/07/2020
+ Nộp tờ khai thuế GTGT Tháng 6/2020
+ Nộp tờ khai thuế TNCN tháng 6/2020 (nếu có)

– Chậm nhất ngày 30/7/2020:
+ Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý II/2020
+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý II/2020

– Chậm nhất ngày 30/07/2020
+ Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính quý II/2020
+ Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý II/2020

– Chậm nhất ngày 31/07/2020
+ Nộp Tờ khai thuế GTGT quý II/2020
+ Nộp Tờ khai thuế TNCN quý II/2020 (nếu có)

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

| Xem thêm: LỊCH NỘP BÁO CÁO THUẾ, TỜ KHAI THUẾ VÀ TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI NĂM 2020

  • Lịch nộp tờ khai thuế Tháng 8/2020

– Chậm nhất ngày 20/08/2020
+ Nộp tờ khai thuế GTGT tháng 7/2020
+ Nộp tờ khai thuế TNCN tháng 7/2020 (nếu có)

  • Lịch nộp tờ khai thuế Tháng 9/2020

– Chậm nhất ngày 20/09/2020
+ Nộp tờ khai thuế GTGT tháng 8/2020
+ Nộp tờ khai thuế TNCN tháng 8/2020 (nếu có)

  • Lịch nộp tờ khai thuế Tháng 10/2020

– Chậm nhất ngày 20/10/2020
+ Nộp tờ khai thuế GTGT tháng 9/2020
+ Nộp tờ khai thuế TNCN tháng 9/2020 (nếu có)

– Chậm nhất ngày 30/10/2020
+ Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý III/2020
+ Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý III/2020

– Chậm nhất ngày 30/10/2020
+ Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính quý III/2020
+ Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý III/2020

– Chậm nhất ngày 31/10/2020
+ Nộp tờ khai thuế GTGT quý III/2020
+ Nộp tờ khai thuế TNCN quý III/2020 (nếu có)

  • Lịch nộp tờ khai thuế Tháng 11/2020

– Chậm nhất ngày 20/11/2020
+ Nộp tờ khai thuế GTGT tháng 10/2020
+ Nộp tờ khai thuế TNCN tháng 10/2020 (nếu có)

  • Lịch nộp tờ khai thuế Tháng 12/2020

– Chậm nhất ngày 21/12/2020
+ Nộp tờ khai thuế GTGT tháng 11/2020
+ Nộp tờ khai thuế TNCN tháng 11/2020 (nếu có)

Căn cứ pháp lý:
– Luật quản lý thuế 2019;

– Thông tư 151/2014/TT-BTC;

– Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Phần mềm kế toán MISA SME.NET tự động cập nhật các thông tư, quy định mới của BTC giúp doanh nghiệp tránh khỏi những vi phạm trong quá trình thực hiện công tác quản lý tài chính – kế toán của doanh nghiệp mình.

> Xem thêm: Đơn giản, chính xác và hiệu quả trong nghiệp vụ quản lý thuế
Bài viết này hữu ích chứ?
Không