Kiến thức Sai lầm và phương pháp quản lý hiệu quả tài chính –...

Sai lầm và phương pháp quản lý hiệu quả tài chính – kế toán nhà phân phối

105
quản lý tài chính nhà phân phối

Quản lý tài chính nhà phân phối mang đặc điểm quản lý của doanh nghiệp thương mại. Các doanh nghiệp mang đặc điểm quản lý về kho, nghiệp vụ mua hàng, bán hàng, kiểm kê… Để giảm thiểu sai sót trong quá trình quản lý nhà phân phối, dưới đây là những điều chủ doanh nghiệp cần lưu ý!

I. Đặc điểm trong quản lý nhà phân phối

Nhà phân phối chính là đơn vị trung gian mua hàng hóa, dịch vụ của công ty, doanh nghiệp sản xuất. Sau đó bán lại cho những nhà bán lẻ, các đại lý.

Nhà phân phối tổ chức theo 2 mô hình là công ty và hộ kinh doanh cá thể.

Trong quá trình quản lý doanh nghiệp chủ doanh nghiệp lưu ý một số vấn đề sau:

 • Bán hàng qua các đại lý cấp 1, cấp 2, cửa hàng…
 • Xây dựng chính sách giá bán cho từng đối tượng khách hàng khác nhau (đại lý cấp 1, cấp 2…), hoặc theo mặt hàng khác nhau…
 • Theo dõi chiết khấu thương mại theo số lượng, doanh thu, chiết khấu thanh toán
 • Quản lý tình hình giao hàng và công nợ của khách hàng theo từng nhân viên giao hàng, theo từng xe giao hàng
 • Quản lý được doanh thu bán hàng theo từng nhân viên giao hàng, từng khách hàng (cửa hàng, đại lý,…), theo từng vùng miền
 • Quán lý doanh số, lãi lỗ theo mặt hàng của từng nhà cung cấp
 • Quản lý hàng khuyến mại theo từng chương trình khuyến mại
 • In phiếu xuất kho tổng hợp của nhiều hóa đơn bán hàng để quản lý tổng số lượng hàng hóa trên xe mang giao cho nhiều KH khác nhau
 • In hóa đơn bán hàng kiêm đối chiếu, xác nhận công nợ
 • Quản lý địa chỉ giao hàng cho từng đơn giao hàng

quản lý tài chính nhà phân phối

II. Những sai lầm trong quản lý tài chính – kế toán nhà phân phối

Thứ nhất, không nắm bắt kịp thời doanh thu bán hàng.

Việc không nắm bắt kịp thời doanh thu bán hàng theo từng hãng, mặt hàng dẫn đến không biết mặt hàng nào kinh doanh tốt, mặt hàng nào kém.Từ đó có kế hoạch nhập hàng, marketing, bán hàng phù hợp để đảm bảo mục tiêu doanh thu và chiết khấu được hưởng từ hãng.

Thứ hai, doanh nghiệp chưa nắm kịp thời doanh số theo từng nhân viên kinh doanh

Doanh nghiệp chưa nắm kịp thời doanh số theo từng nhân viên kinh doanh, nhân viên giao hàng, từng xe giao hàng để có chính sách khen thưởng động viên kịp thời dẫn đến làm giảm hiệu quả kinh doanh

Thứ ba, khó khăn trong việc quản lý chính sách giá, chính sách chiết khấu

Khó khăn trong việc quản lý chính sách giá, chính sách chiết khấu khác nhau cho các nhóm khách hàng khác nhau (Đại lý cấp 1, cấp 2, cửa hàng), mặt hàng khác nhau có thể gây thất thoát cho công ty, mất uy tín với KH.

Thứ tư, doanh nghiệp chưa nắm bắt kịp thời doanh số theo từng khách hàng

Doanh nghiệp chưa nắm kịp thời doanh số theo từng khách hàng (đại lý cấp 1/cấp 2, cửa hàng, …) để hỗ trợ những Đại lý kém và nhân rộng những Đại lý bán hàng tốt.

Thứ năm, khó khăn trong quản lý tiến độ giao hàng

Khó khăn trong việc quản lý tiến độ giao hàng theo từng: Đơn hàng dẫn tới bị phạt do giao hàng muộn, làm mất uy tín.

Thứ sáu, khó khăn trong việc quản lý chi phí theo từng khoản mục

Gặp khó khăn trong việc quản lý chi phí theo từng khoản mục (lương tài xế, xăng, công tác phí, phí cầu đường …) dẫn tới không cắt giảm được những khoản chi phí không cần thiết

III. Giải pháp trong quản lý tài chính nhà phân phối cho chủ doanh nghiệp

Với đặc điểm trong quản lý tài chính nhà phân phối, chủ doanh nghiệp nhà phân phối cần tìm ra phương pháp hiệu quả để thực hiện nghiệp vụ quản lý tài chính.

Để quản lý hiệu quả tình hình tài chính của doanh nghiệp hiện nay nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn chuyển đổi từ hình thức quản lý tài chính kế toán công cụ ngoài (Excel, GG sheet) sang quản lý tài chính theo quy trình quản lý bằng phần mềm. Việc sử dụng công cụ bằng phần mềm giúp nhà phân phối kiểm soát tình hình doanh thu, chi phí, công nợ…
Quản lý tài chính kế toán bằng quy trình ngoài Quản lý bằng phần mềm
Với phương pháp quản lý bằng quy trình ngoài nhà phân phối gần như rất khó nhìn được báo cáo trực quan tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Khả năng tổng hợp báo cáo chậm khiến nhà phân phối thường gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý tài chính kế toán. Ngoài ra, nhà phân phối cũng khó khăn trong việc quản lý doanh thu, công nợ, hạn nợ do số liệu tổng hợp lâu và sai lệch so với thực tế gây ra việc thất thoát.

 

Với phương pháp quản lý bằng phần mềm kế toán, chủ doanh nghiệp hoàn toàn chủ động được cách thức quản lý của mình, linh động trong việc báo cáo và quản lý các mã nguyên vật liệu, dễ dàng tổng hợp, báo cáo và tính chi phí.
 • Phần mềm cho phép KH xem được báo cáo doanh thu theo từng hãng, mặt hàng, thị trường
 • Cung cấp báo cáo tình hình giao hàng theo từng đơn đặt hàng
 • Phần mềm cho phép thiết lập tồn kho tối thiểu cho từng vật tư hàng hóa và tự động cảnh báo khi số lượng tồn kho dưới mức tối thiểu

Thêm vào đó, phần mềm hiện nay đang được nhiều chủ doanh nghiệp ưa chuộng do có thể xem dễ dàng tổng hợp, báo cáo doanh thu, chi phí, công nợ… trên mobile.

Phần mềm kế toán MISA hiện đã và đang đáp ứng cho hơn 200.000 doanh nghiệp trong đó có nhiều khách hàng trong lĩnh vực phân phối. Phần mềm kế toán MISA phù hợp với nhà phân phối do:

 • Phần mềm cho phép KH xem được báo cáo doanh thu theo từng hãng, mặt hàng, thị trường để giúp KH phân tích chính xác mặt hàng nào bán chạy, thị trường nào doanh thu đang kém để có những chính sách khuyến mãi hoặc marketing phù hợp.
 • Khi xuất hàng hóa để giao cho KH thì phần mềm cho phép chọn giao cho đơn đặt hàng nào. Từ đó cung cấp báo cáo tình hình giao hàng theo từng đơn đặt hàng ( số lượng đã giao, số lượng chưa giao, tình trạng hoàn thành hay chưa hoàn thành) để giao hàng đúng tiến độ.
 • Cho phép lập lệnh sản xuất theo đơn đặt hàng, theo dõi xuất kho nguyên vật liệu và nhập kho thành phẩm của mỗi đơn đặt hàng. Từ đó cung cấp báo cáo tiến độ sản xuất theo từng lệnh sản xuất/ đơn đặt hàng để lên kế hoạch đốc thúc sản xuất kịp thời, đúng tiến độ.

Anh/chị kế toán quan tâm có thể tìm hiểu thêm về giải pháp quản lý hàng hóa hiệu quả với phần mềm kế toán MISA SME.NET 2020 cho doanh nghiệp sản xuất Thực phẩm tại link dưới đây:

> Xem thêm: Phần mềm quản lý tài chính – kế toán cho nhà phân phối
Bài viết này hữu ích chứ?
Không