Kiến thức Tài chính kế toán Tăng số lượng hóa đơn bán cho doanh nghiệp

Tăng số lượng hóa đơn bán cho doanh nghiệp

583
Bộ Tài chính nhận được phản ánh của một số Cục thuế và doanh nghiệp về việc doanh nghiệp đã ký hợp đồng với nhà in để đặt in hóa đơn theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP nhưng đến tháng 2, tháng 3 năm 2011 nhà in mới giao hóa đơn để doanh nghiệp sử dụng.

Trước tình trạng quá tải của các nhà in và khó khăn của doanh nghiệp trong việc in hóa đơn như vậy, ngày 14/12/2010, Bộ Tài chính có Công văn số 16988/BTC-TCT gia hạn việc sử dụng hóa đơn mua đến hết tháng 3/2011.

Để tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trong kế hoạch sản xuất kinh doanh, theo nội dung Công văn, Bộ Tài chính yêu cầu các Cục thuế:

Thứ nhất, từ nay đến ngày 31/12/2010, số lượng hóa đơn bán cho doanh nghiệp (hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành) theo đề nghị của doanh nghiệp để đảm bảo đoanh nghiệp có đủ số lượng hóa đơn sử dụng tối đa đến ngày 31/3/2011;

Thứ hai, tăng cường cán bộ tập trung phục vụ việc bán hóa đơn đảm bảo việc bán hóa đơn cho doanh nghiệp thuận lợi .

Bộ Tài chính đề nghị các Cục thuế khẩn trương thực hiện để tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp./.

(Theo Bộ Tài chính)

Đăng ký form nhận ngay demo phần mềm
kế toán MISA SME 15 ngày miễn phí
Bài viết này hữu ích chứ?
Không