Kiến thức Tài chính kế toán Doanh nghiệp khó “khai man” thuế

Doanh nghiệp khó “khai man” thuế

712
Với hệ thống ứng dụng thanh tra thuế đang được Tổng cục Thuế triển khai, các cơ quan thuế có thể rà soát thường xuyên thông tin khai thuế của doanh nghiệp, phát hiện và đưa ra dấu hiệu cảnh báo đối với những doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế.

Bà Lê Hồng Hải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho hay ngành Thuế đang triển khai nâng cấp, xây dựng mới 2 ứng dụng phục vụ công tác thanh tra, gồm: Ứng dụng Theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp (gọi tắt là TTR) và Ứng dụng Phân tích thông tin phục vụ thanh tra thuế các cấp (TTRR). Trong đó, TTR đã được xây dựng và triển khai từ năm 2008, hiện đang trong giai đoạn nâng cấp đáp ứng quy trình thanh tra, kiểm tra hiện hành. Còn TTRR là ứng dụng xây mới, được khởi động từ tháng 4/2010 và đang trong giai đoạn phân tích yêu cầu nghiệp vụ.

TTRR được xây dựng nhằm 4 mục tiêu: Hỗ trợ, chuẩn hoá công tác lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm trên nguyên tắc phân tích đánh giá rủi ro, lựa chọn trường hợp thanh tra, kiểm tra dựa trên cơ sở phân tích thông tin người nộp thuế;

Rà soát thường xuyên thông tin khai thuế của doanh nghiệp, phát hiện và đưa ra dấu hiệu cảnh báo đối với những doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế để có thể bổ sung vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra;

Nâng cao kỹ năng phân tích, khai thác, sử dụng thông tin người nộp thuế phục vụ công tác quản lý thuế; nâng cao khả năng sử dụng ứng dụng tin học của cán bộ thuế;

Hiện đại hoá công tác quản lý thuế, đặc biệt trong công tác thanh tra, kiểm tra, tiến tới hội nhập với các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực quản lý thanh tra, kiểm tra thuế.

TTRR được triển khai theo mô hình tập trung từ 16/5/2011 tại Cơ quan Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP.HCM, Cục Thuế Hà Nội, Cục Thuế Bà Rịa – Vũng Tàu, Cục Thuế Đồng Nai, Cục Thuế Bình Thuận.

Cùng với TTRR, Ứng dụng TTR sẽ được nâng cấp để đáp ứng các yêu cầu phát sinh của địa phương, đáp ứng các hình thức thanh tra thuế như hoàn thuê, miễn thuế, giảm thuế, thanh tra hoá đơn…

TTR sẽ được triển khai từ 28/3/2011 tại Cơ quan Tổng cục Thuế, 63 Cục Thuế và các Chi cục Thuế trực thuộc.

(Theo Tài chính điện tử)

Bài viết này hữu ích chứ?
Không