Kiến thức Chủ doanh nghiệp lĩnh vực giáo dục đào tạo gặp nhiều khó...

Chủ doanh nghiệp lĩnh vực giáo dục đào tạo gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý tài chính, kế toán

107

Lĩnh vực giáo dục đào tạo với đặc thù sản phẩm là các dịch vụ đào tạo khiến không ít chủ doanh nghiệp lĩnh vực này gặp khó khăn trong công tác điều hành, quản lý. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp những khó khăn chủ doanh nghiệp lĩnh vực giáo dục đào tạo đang gặp phải.

1. Đặc điểm của doanh nghiệp lĩnh vực giáo dục đào tạo

  • Hàng hóa

+ Các dịch vụ đào tạo (trường tư thục, đào tạo kỹ năng, đào tạo văn hóa nghệ thuật…); dịch vụ dạy nghề; tư vấn tuyển sinh

+ Công cụ dụng cụ: các trường tư thục, các trung tâm dạy nghề, các chuỗi trung tâm đào tạo kỹ năng có nhiều loại công cụ dụng cụ cần quản lý.

  • Mua hàng/chi phí:

+ Doanh nghiệp thường theo dõi các loại chi phí đầu vào như: tuyển/Thuê giáo viên; tự xây dựng hoặc thuê cơ sở hạ tầng; mua văn phòng phẩm: giấy, bút, sách, vở, giáo trình, các công cụ để thực hành; thuê các dịch vụ quảng cáo phục vụ việc tuyển sinh
+ Các trường học thường theo dõi thêm các khoản chi phí để nấu ăn cho học sinh, thuê các công ty vận tải để đưa đón học sinh.

  • Hoạt động bán hàng:

+ Theo dõi doanh thu, lãi lỗ theo từng khóa học, khối lớp, từng loại dịch vụ tư vấn du học…, từng mực thu như: thu học phí, thu tiền ăn, xe đưa đón, học cụ…(Trường tư thục)
+ Các trung tâm đào tạo thường bán hàng thông qua đội ngũ nhân viên kinh doanh, telesale
+ Áp dụng chính sách chiết khấu bán hàng theo nhiều loại như: giới thiệu thêm học viên, đăng ký học theo nhóm, nộp học phí trước nhiều kỳ..
+ Tiền thu trước của học viên sẽ được phân bổ tính doanh thu theo từng tháng, quý..(Doanh thu chưa thực hiện)

chủ doanh nghiệp lĩnh vực giáo dục đào tạo

2. Khó khăn của chủ doanh nghiệp lĩnh vực giáo dục đào tạo trong quản lý tài chính kế toán

  • Không nắm bắt, phân tích kịp thời được doanh thu của doanh nghiệp

Doanh nghiệp lĩnh vực giáo dục – đào tạo thường gặp khó khăn trong việc theo dõi doanh thu từng loại dịch vụ đào tạo, khối, lớp, khóa học… để điều chỉnh cải tiến gia tăng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, khiến doanh nghiệp kinh doanh kém và lợi nhuận ít.

  • Không kiểm soát được kịp thời các loại chi phí phát sinh tại doanh nghiệp

Các chi phí như thuê giáo viên, cơ sở vật chất, mua dịch vụ đầu vào, dịch vụ quảng cáo, thuê xe…không được kiểm soát một cách kịp thời dẫn đến lãng phí, gây thất thoát cho doanh nghiệp

3. Giải pháp giúp chủ doanh nghiệp lĩnh vực giáo dục đào tạo quản lý tài chính – kế toán hiệu quả

# Quản lý bằng quy trình ngoài

Nhiều doanh nghiệp lĩnh vực giáo dục đào tạo vẫn đang sử dụng công cụ quản lý truyền thống (Excel) để quản lý doanh thu, chi phí, lãi lỗ của doanh nghiệp. Sử dụng Excel giúp doanh nghiệp tiết kiệm được khoản chi phí đầu tư công cụ, tuy nhiên chủ doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý doanh thu từ đội ngũ nhân viên hay kiểm soát các khoản chi phí phát sinh trong doanh nghiệp như thuê giáo viên, cơ sở vật chất hạ tầng…

# Quản lý bằng phần mềm

Công cụ quản lý tự động sẽ giúp doanh nghiệp lĩnh vực giáo dục đào tạo hoạt động hiệu quả hơn, dễ dàng quản lý doanh thu, chi phí của doanh nghiệp.

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2020 là phần mềm kế toán phổ biến nhất hiện nay với gần 200.000 doanh nghiệp toàn quốc tin dùng, đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp lĩnh vực giáo dục đào tạo. Các tính năng nổi bật của phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng các nghiệp vụ doanh nghiệp lĩnh vực giáo dục đào tạo cần như:

  • Khai báo khối là đối tượng tập hợp chi phí, phần mềm cung cấp báo cáo chi tiết/tổng hợp lãi lỗ theo theo từng hợp đồng. Báo cáo tổng hợp tài khoản doanh thu 511 cho đối tượng tập hợp chi phí (khối/lớp cần xem)
  • Khai báo các chi phí thành từng khoản mục chi phí. Phần mềm cho phép khi hạch toán chi phí thì có thể thống kê chi phí đó thuộc khoản mục chi phí nào và thuộc hợp đồng (khóa/khối/lớp) nào. Xem được báo cáo phân tích phi phí phát sinh theo từng khoản mục thống kê theo hợp đồng và theo từng khoảng thời gian mong muốn

Anh chị chủ doanh nghiệp quan tâm có thể tìm hiểu thêm về giải pháp quản lý tài chính, kế toán hiệu quả với phần mềm kế toán MISA SME.NET 2020 cho doanh nghiệp lĩnh vực giáo dục đào tạo tại link dưới đây:

> Xem thêm: Giải pháp giúp doanh nghiệp lĩnh vực giáo dục đào tạo quản lý tài chính – kế toán hiệu quả
Bài viết này hữu ích chứ?
Không