Kiến thức Chủ doanh nghiệp lĩnh vực trang trại nông nghiệp và bài toán...

Chủ doanh nghiệp lĩnh vực trang trại nông nghiệp và bài toán quản lý tài chính kế toán doanh nghiệp

209

Doanh nghiệp lĩnh vực trang trại nông nghiệp với các hàng hóa cung cấp nhu yếu phẩm hằng ngày cho người dân, được sản xuất, nuôi trồng và phân phối đến các hệ thống đại lý, siêu thị trên toàn quốc. Để quản lý tốt doanh thu, chi phí và hàng hóa lĩnh vực này không phải là điều dễ dàng đối với các chủ doanh nghiệp hiện nay

I. Đặc thù doanh nghiệp lĩnh vực trang trại nông nghiệp

Các loại hình chính của doanh nghiệp lĩnh vực trang trại nông nghiệp có thể kể đến như các loại rau, thực phẩm sạch, cây ăn cả, thủy hải sản (tôm, cua, cá) và các loại gia súc gia cầm (lợn, gà, bò…)

Doanh nghiệp hoạt động sản xuất mang tính thời vụ, phụ thuộc vào quy luật sinh trưởng của cơ thể sống nên thời điểm tính giá thành sản phẩm thường theo chu kỳ, theo thời vụ hoặc vào cuối năm.

Các sản phẩm được tạo ra ở nhiều giai đoạn khác nhau, có thể bán trực tiếp sau khi kết thúc chu kỳ hoặc có khả năng tái sản xuất ở chu kỳ sau. Chính vì vậy đối với lĩnh vực này các loại hàng hóa cũng khá đa dạng, phong phú. Sau khi tạo ra các thành phẩm, doanh nghiệp có thể mua/bán hàng trong nước hoặc xuất nhập khẩu ra nước ngoài.

chủ doanh nghiệp trang trại nông nghiệp

II. Khó khăn của chủ doanh nghiệp lĩnh vực trang trại nông nghiệp trong quản lý tài chính kế toán

  • Không nắm bắt kịp thời doanh thu, chi phí, lãi lỗ

Chủ doanh nghiệp lĩnh vực trang trại nông nghiệp đang gặp nhiều khó khăn trong việc nắm bắt kịp thời doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng mùa vụ, ao chuồng, đàn để biết cái nào hiệu quả thì tăng cường, cái nào không hiệu quả thì cắt giảm dẫn đến giảm hiệu quả kinh doanh

  • Gặp khó khăn trong việc quản lý các khoản mục chi phí

Các chi phí (thức ăn, vật tư chăn nuôi,…) liên quan đến từng ao, hồ, sào, hoặc theo từng giai đoạn chăn nuôi để cắt giảm chi phí không cần thiết dẫn đến giảm lợi nhuận

| Đọc thêm: Kế toán doanh nghiệp sản xuất trang trại nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản và bài toán quản lý tồn kho tối thiểu vật tư, thức ăn chăn nuôi

3. Giải pháp giúp chủ doanh nghiệp lĩnh vực trang trại nông nghiệp quản lý tài chính – kế toán hiệu quả

# Quản lý bằng quy trình ngoài

Nhiều doanh nghiệp lĩnh vực trang trại nông nghiệp vẫn đang sử dụng công cụ quản lý truyền thống (Excel) để quản lý doanh thu, chi phí, lãi lỗ của doanh nghiệp. Sử dụng Excel giúp doanh nghiệp tiết kiệm được khoản chi phí đầu tư công cụ, tuy nhiên chủ doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý chi phí, tồn kho hàng hóa liên quan đến thức ăn, vật tư chăn nuôi…

# Quản lý bằng phần mềm

Công cụ quản lý tự động sẽ giúp doanh nghiệp lĩnh vực lĩnh vực trang trại nông nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, dễ dàng quản lý doanh thu, chi phí của doanh nghiệp.

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2020 là phần mềm kế toán phổ biến nhất hiện nay với gần 200.000 doanh nghiệp toàn quốc tin dùng, đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp lĩnh vực trang trại nông nghiệp. Các tính năng nổi bật của phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng các nghiệp vụ doanh nghiệp lĩnh vực trang trại nông nghiệp cần như:

  • Phần mềm cho phép quản lý, cung cấp báo cáo doanh thu, chi phí, lãi lỗ chi tiết theo từng mùa vụ, ao chuồng, đàn…để nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh để đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp
  • Cho phép khai báo các khoản mục chi phí và hạch toán chi phí phát sinh theo các khoản mục này. Cho phép xem báo cáo tổng hợp, chi tiết chi phí theo khoản mục chi phí để cắt giảm các khoản chi phí không cần thiết

Anh chị chủ doanh nghiệp quan tâm có thể tìm hiểu thêm về giải pháp quản lý tài chính, kế toán hiệu quả với phần mềm kế toán MISA SME.NET 2020 cho doanh nghiệp lĩnh vực trang trại nông nghiệp tại link dưới đây:

> Xem thêm: Giải pháp giúp doanh nghiệp lĩnh vực trang trại nông nghiệp quản lý tài chính – kế toán hiệu quả
Bài viết này hữu ích chứ?
Không