Quy định mới về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

468
Theo Nghị định số 25/2013/NĐ-CP vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá bán của 1m3 nước sạch, nhưng tối đa không quá 10% giá bán nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Đối với nước thải sinh hoạt thải ra từ các tổ chức, hộ gia đình tự khai thác nước để sử dụng (trừ hộ gia đình ở những nơi chưa có hệ thống cấp nước sạch) thì HĐND tỉnh, thành phố quy định mức phí tương ứng với số phí trung bình một người sử dụng nước từ hệ thống nước sạch phải nộp tại địa phương.
Đối với nước thải công nghiệp không chứa kim loại nặng, số phí phải nộp bao gồm mức phí cố định theo quy định của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường (không quá 2,5 triệu đồng/năm) và phí biến đổi. Nước thải có chứa kim loại nặng phải chịu mức phí bằng mức phí cố định theo quy định nhân với hệ số tính phí theo khối lượng nước thải chứa kim loại nặng của các cơ sở sản xuất, chế biến, cộng với phí biến đổi.
Số phí thu được được để lại một phần cho cơ quan, đơn vị trực tiếp thu phí để trang trải chi phí cho các hoạt động liên quan, phần còn lại được nộp vào ngân sách địa phương để sử dụng cho công tác bảo vệ môi trường; bổ sung vốn hoạt động cho Quỹ bảo vệ môi trường của địa phương; tổ chức các giải pháp, phương án công nghệ, kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường nước.
Nghị định cũng quy định không thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trong các trường hợp nước thải ra từ các nhà máy thủy điện, nước tuần hoàn trong các cơ sở sản xuất, chế biến mà không thải ra môi trường; nước biển dùng vào sản xuất muối xả ra; nước thải sinh hoạt của hộ gia đình ở địa bàn đang được Nhà nước thực hiện chế độ bù giá và các xã thuộc vùng nông thôn, những nơi chưa có hệ thống cấp nước sạch…
Nghị định có hiệu lực thi hành từ 1-7-2013, thay thế các Nghị định trước đây./.

Theo Báo Hải Quan

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không