Kiến thức 8 điểm mới về kỷ luật lao động áp dụng từ 01/01/2021,...

8 điểm mới về kỷ luật lao động áp dụng từ 01/01/2021, người lao động cần nắm rõ

526

Nhiều điểm mới về kỷ luật lao động mà người sử dụng lao động (NSDLĐ) cần biết, được quy định tại bộ luật lao động 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021)

1. Thay đổi khái niệm “Kỷ luật lao động”

Khái niệm “kỷ luật lao động” được chỉnh sửa nhằm đảm bảo sự chặt chẽ trong việc áp dụng kỷ luật lao động gắn với nội quy lao động.

 •  Bộ luật lao động 2019 quy định: Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh do NSDLĐ ban hành trong nội quy lao động và do pháp luật quy định.
 • Bộ luật lao động 2012 quy định: Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh trong nội quy lao động.

2. Người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động

Cụ thể, theo quy định tại Điều 118 BLLĐ 2019 thì NSDLĐ phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản.

(Hiện hành chỉ quy định “NSDLĐ sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.”)

kỷ luật lao động

3. Luật hóa nội dung “sử dụng dưới 10 lao động không phải đăng ký nội quy lao động”

Theo đó, Khoản 1 Điều 119 BLLĐ 2019 quy định NSDLĐ sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi NSDLĐ đăng ký kinh doanh.

Như vậy, từ ngày 01/01/2021, NSDLĐ sử dụng dưới 10 người lao động không phải đăng ký nội quy lao động.

(Hiện hành nội dung này được quy định tại Khoản 4 Điều 10 Thông tư 47/2015/TT-BLĐ-TBXH)

| Đọc thêm: 8 vướng mắc khi chấm dứt hợp đồng lao động

4. Nội dung chủ yếu trong nội quy lao động

Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định của pháp luật có liên quan; nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
 • Trật tự tại nơi làm việc;
 • An toàn, vệ sinh lao động;
 • Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc (quy định mới);
 • Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của NSDLĐ;
 • Trường hợp được tạm thời chuyển NLĐ làm việc khác so với hợp đồng lao động (quy định mới);
 • Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động;
 • Trách nhiệm vật chất;
 • Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động (quy định mới).

5. Khi xử lý kỷ luật với NLĐ chưa đủ 15 tuổi thì phải có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật

Căn cứ Khoản 1 Điều 122 Bộ luật lao động 2012 thì tiến hành xử lý kỷ luật lao động, người lao độngphải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc tổ chức đại diện người lao động bào chữa;

Trường hợp là người chưa đủ 15 tuổi thì phải có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật.

(Hiện hành quy định trường hợp là người dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật)

6. Về thời hiệu xử lý kỷ luật lao động

Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 06 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của NSDLĐ thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 12 tháng;

Khi hết thời gian không được xử lý kỷ luật lao động theo quy định tại Khoản 4 Điều 122 BLLĐ 2019, nếu hết thời hiệu hoặc còn thời hiệu nhưng không đủ 60 ngày thì được kéo dài thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.

NSDLĐ phải ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động trong thời hạn theo quy định trên.

Như vậy, so với quy định hiện nay, Bộ luật lao động 2019 không có sự phân biệt khi xác định thời hiện xử lý kỷ luật lao động đối với các trường hợp không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian quy định.

7. Thêm trường hợp NSDLĐ được sa thải người lao động

Bộ luật lao động 2019 bổ sung thêm 01 trường hợp NSDLĐ được áp dụng hình thức kỷ luật sa thải đối với người lao động bên cạnh các trường hợp khác theo quy định hiện hành.

Cụ thể là trường hợp “Người lao động có hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động”.

Trong đó, quấy rối tình dục tại nơi làm việc là hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận. Nơi làm việc là bất kỳ nơi nào mà người lao động thực tế làm việc theo thỏa thuận hoặc phân công của NSDLĐ.

8. Về các hành vi bị nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật lao động

 • Bộ luật lao động 2019 quy định các hành vi bị nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật lao động gồm:

+ Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín, nhân phẩm của người lao động.

+ Phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.

+ Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không có quy định.

 • Bộ luật lao động 2012: các hành vi bị nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật lao động gồm:

+ Xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động.

+ Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.

+ Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động.

Ngoài ra, về trách nhiệm vật chất khi người lao động làm thất thoát tài sản của NSDLĐ được Bộ luật lao động 2019 quy định như sau:

 • Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của NSDLĐ thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật hoặc nội quy lao động của NSDLĐ (hiện hành chỉ quy định bồi thường theo quy định của pháp luật);
 • Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của NSDLĐ hoặc tài sản khác do NSDLĐ giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường hoặc nội quy lao động (hiện hành chỉ quy định bồi thường theo giá thị trường);

Trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh nguy hiểm, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường.

Phần mềm kế toán MISA SME.NET hỗ trợ các doanh nghiệp chuẩn hóa kế toán ngay từ khi mới thành lập, giúp kế toán và chủ doanh nghiệp tiết kiệm nhiều thời gian, công sức trong công tác quản lý hàng hóa, doanh thu, chi phí, lãi lỗ của doanh nghiệp. Tìm hiểu chi tiết hơn về phần mềm kế toán MISA SME.NET tại link dưới đây:

> Xem thêm: Giải pháp giúp doanh nghiệp quản lý tài chính – kế toán hiệu quả
Bài viết này hữu ích chứ?
Không