Kiến thức Hướng dẫn chi tiết cách tính thuế TNCN lao động thử việc

Hướng dẫn chi tiết cách tính thuế TNCN lao động thử việc

332

Trước khi ký kết hợp đồng lao động chính thức, người lao động sẽ phải ký kết hợp đồng thử việc. Vậy với hợp đồng thử việc từ 2 tháng trở xuống, doanh nghiệp sẽ thực hiện khấu trừ, quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) như thế nào?

1. Thế nào là hợp đồng thử việc?

Các doanh nghiệp có thể thỏa thuận với người lao động về quyền và nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc và phải giao kết hợp đồng thử việc trong trường hợp có thỏa thuận về việc làm thử.

  •  Về thời gian thử việc:

+ Không quá 60 ngày đối với vị trí công việc yêu cầu trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên.

+ Không quá 30 ngày đối với vị trí công việc yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

+ Không quá 06 ngày làm việc đối với các công việc khác.

  • Về tiền lương thử việc:

Tiền lương do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó (Mức lương theo công việc hoặc chức danh là mức lương trong thang lương, bảng lương của doanh nghiệp).

| Đọc thêm: Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất

cách tính thuế TNCN lao động thử việc

2. Cách tính thuế TNCN cho thu nhập của người lao động trong thời gian thử việc

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC: “Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.”

Và theo điểm i, khoản 1, Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định thêm:
“Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.[…]”

Như vậy đối với người lao động ký kết hợp đồng lao động có thời hạn tương ứng với thời gian thử việc mà có tổng mức thu nhập từ 2 triệu đồng trở lên thì doanh nghiệp sẽ thực hiện khấu trừ thuế theo mức quy định của nhà nước trước khi chi trả cho người lao động

Trường hợp, người lao động ký hợp đồng thử việc và chỉ có duy nhất 1 nguồn thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ 10% nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của người lao động sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì người lao động có thể làm Bản cam kết (mẫu số 02/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC) gửi doanh nghiệp để làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% khi chi trả thu nhập cho người lao động.

Người lao động phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam kết của mình và phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết

Trên đây là hướng dẫn cách tính thuế TNCN lao động thử việc, doanh nghiệp cần lưu ý để tránh khỏi những sai sót.

Phần mềm kế toán MISA SME.NET hỗ trợ doanh nghiệp hạch toán thuế TNCN nhanh chóng, đơn giản. Anh chị tìm hiểu thêm về tính năng Thuế trên phần mềm kế toán MISA SME.NET tại link dưới đây:

> Xem thêm: Tính năng Thuế trên phần mềm kế toán MISA SME.NET giúp doanh nghiệp quản lý tài chính – kế toán hiệu quả

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không