Kiến thức 10 nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng lao động...

10 nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng lao động từ 01/01/2021

1097

Bộ luật lao động 2019 quy định nhiều điểm mới, đặc biệt là những quy định về những nội dung hợp đồng sẽ có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021. Dưới đây là 10 nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng lao động từ 01/01/2021.

1. Hợp đồng lao động là gì?

Hợp đồng lao động là văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, trong đó quy định điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Hợp đồng lao động được ký kết theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, phù hợp với các quy định của pháp luật lao động. Trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động các bên ký kết có thể thỏa thuận sửa đổi nội dung của hợp đồng lao động. Trong trường hợp có sự thay đổi của một trong những nội dung chủ yếu về điều kiện lao động thì người lao động có quyền ký hợp đồng lao động mới.

Có các loại hợp đồng chính như:

  • Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng
  • Hợp đồng lao động xác định thời hạn: Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
  • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng

| Đọc thêm: Mẫu hợp đồng lao động tiêu chuẩn

hợp đồng lao động

2. Nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng lao động từ 01/01/2021

Bộ luật lao động 2019 quy định trong hợp đồng lao động bắt buộc phải có các nội dung:

(1) Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động (Hiện hành Bộ Luật lao động 2012 chỉ yêu cầu phải có Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp)

(2) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động.

Hiện hành, Bộ Luật lao động 2012 yêu cầu “Số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động” và được hướng dẫn như sau:

  • Số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền cấp của người lao động;
  • Số giấy phép lao động, ngày tháng năm cấp, nơi cấp giấy phép lao động của cơ quan có thẩm quyền cấp đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
  • Văn bản đồng ý việc giao kết hợp đồng lao động của người đại diện theo pháp luật đối với người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi;
  • Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi;
  • Văn bản của người dưới 15 tuổi đồng ý để người đại diện theo pháp luật của mình giao kết hợp đồng lao động.).

(3) Công việc và địa điểm làm việc.

(4) Thời hạn của hợp đồng lao động.

(5) Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

(6) Chế độ nâng bậc, nâng lương.

(7) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

(8) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động.

(9) Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

(10) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

Phần mềm kế toán MISA SME.NET hỗ trợ các doanh nghiệp chuẩn hóa kế toán ngay từ khi mới thành lập, giúp kế toán và chủ doanh nghiệp tiết kiệm nhiều thời gian, công sức trong công tác quản lý hàng hóa, doanh thu, chi phí, lãi lỗ của doanh nghiệp. Phần mềm đầy đủ các tính năng: Hợp đồng, hóa đơn, bán hàng, mua hàng…Quý doanh nghiệp tìm hiểu và đăng kí dùng thử miễn phí phần mềm kế toán MISA SME.NET tại link dưới đây:

> Xem thêm: Giải pháp giúp doanh nghiệp quản lý tài chính – kế toán hiệu quả
Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không