Kiến thức Tiền lương đi làm vào ngày lễ quốc khánh 02/09/2020 được tính...

Tiền lương đi làm vào ngày lễ quốc khánh 02/09/2020 được tính như thế nào?

372
Tiền

Ngày lễ quốc khánh 02/09 dương lịch, người lao động được nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp người lao động vẫn phải đi làm thì sẽ được tính lương như thế nào?

Ngày 02/09/2020 năm nay rơi vào đúng ngày thứ tư nê mọi cán bộ, công chức, viên chức sẽ chỉ có 01 ngày nghỉ và hưởng nguyên lương. Trường hợp nếu vẫn phải đi làm vào ngày nghỉ thì người lao động sẽ được trả lương làm thêm giờ theo quy định tại điều 97 Bộ luật lao động năm 2012, cụ thể sẽ được tính như sau:

1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian

  • Trường hợp làm thêm giờ vào ban ngày:

Tiền lương x (T1 x ít nhất 300%) x Số giờ làm thêm

Lưu ý: Đối với người lao động làm việc hưởng lương theo ngày (có tiền lương thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động theo ngày) thì ngoài được trả lương làm thêm giờ them quy định trên còn được trả thêm tiền lương của ngày nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 theo quy định.

  •  Trường hợp làm thêm giờ vào ban đêm:

+ Trường hợp NLĐ có làm thêm giờ vào ban ngày:

Tiền lương = [T1 x ít nhất 300% + T1 x ít nhất 30% + (T1 x ít nhất 300%) x 20%] x Số giờ làm thêm vào ban đêm

+ Trường hợp NLĐ không làm thêm giờ vào ban ngày:

Tiền lương = [T1 x ít nhất 300% + T1 x ít nhất 30% + T1 x 20%] x Số giờ làm thêm vào ban đêm

Trong đó: T1 là tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường được xác định theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 14 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH.

tiền lương ngày lễ quốc khánh

2. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm

  •  Trường hợp làm thêm giờ vào ban ngày:

Tiền lương x (T2 x ít nhất 300%) x Số sản phẩm làm thêm

  •  Trường hợp làm thêm giờ vào ban đêm:

+ Trường hợp có làm thêm giờ vào ban ngày:

Tiền lương = [T2 x ít nhất 300% + T2 x ít nhất 30% + (T2 x ít nhất 300%) x 20%] x Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm

+ Trường hợp không làm thêm giờ vào ban ngày:

Tiền lương = [T2 x ít nhất 300% + T2 x ít nhất 30% + T2 x 20%] x Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm.

| Đọc thêm: 10 điểm mới về lương, thưởng năm 2021 người lao động cần nắm rõ

Trong đó, T2 là đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường và được xác định theo đơn giá mà đôi bên đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Trên đây là cách tính lương cho người lao động đi làm vào ngày lễ Quốc khánh 02/09, kế toán các doanh nghiệp cũng cần lưu ý để tránh khỏi việc tính sai, tính nhầm lương cho người lao động.

Phần mềm kế toán MISA SME.NET hỗ trợ các doanh nghiệp chuẩn hóa kế toán ngay từ khi mới thành lập, giúp kế toán và chủ doanh nghiệp tiết kiệm nhiều thời gian, công sức trong công tác quản lý hàng hóa, doanh thu, chi phí, lãi lỗ của doanh nghiệp. Tìm hiểu chi tiết hơn về phần mềm kế toán MISA SME.NET tại link dưới đây:

> Xem thêm: Giải pháp giúp doanh nghiệp quản lý tài chính – kế toán hiệu quả
Bài viết này hữu ích chứ?
Không