Kiến thức Từ 01/01/2021, thêm trường hợp không được trợ cấp thôi việc 2021

Từ 01/01/2021, thêm trường hợp không được trợ cấp thôi việc 2021

191
trợ cấp thôi việc

Từ ngày 01/01/2021 là thời điểm chính thức có hiệu lực của Bộ Luật Lao động theo đó có quy định về trợ cấp thôi việc của người lao động.

Theo đó, một số trường hợp không được trợ cấp thôi việc từ năm 2021 được quy định quy định theo Điều 48 Bộ Luật Lao động hiện hành, các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động không phải chi trả trợ cấp thôi việc gồm:

  • Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu.
  • Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải

trợ cấp thôi việc

Tuy nhiên, những điều này chưa được quy định cụ thể, khiến người sử dụng lao động còn gặp khó khăn trong quá trình áp dụng. Để khắc phục tình trạng này, đồng thời quy định thêm một số trường hợp khác không được hưởng trợ cấp thôi việc, Điều 46 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định:

  • Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên;
  • Người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam bị trục xuất theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, từ 01/01/2021, theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, có 4 trường hợp người lao động không được trợ cấp thôi việc.

Nghỉ việc 3 ngày/tháng có được đóng BHXH?

Bài viết này hữu ích chứ?
Không