Kiến thức Bộ Tài chính bãi bỏ 09 Thông tư về thuế, phí, lệ...

Bộ Tài chính bãi bỏ 09 Thông tư về thuế, phí, lệ phí – Kế toán doanh nghiệp cần nắm rõ

2473

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 100/2020/TT – BTC bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành liên quan đến thuế, phí và lệ phí. Kế toán các doanh nghiệp cần nắm rõ để tránh các sai sót trong quá trình thực hiện.

Bãi bỏ toàn bộ 04 Thông tư trong lĩnh vực phí và lệ phí

1. Thông tư 48-TC/TCT ngày 28/9/1992 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 276-CT ngày 28-07-1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thống nhất quản lý các loại phí và lệ phí;

2. Thông tư 63-TC/TCT ngày 28/10/1992 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc cấp phát, quản lý, sử dụng các loại chứng từ thu phí và lệ phí theo Quyết định 276-CT ngày 28-07-1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng;

3. Thông tư 78/1999/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu phí, lệ phí theo Quyết định 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/03/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài;

4. Thông tư 37/2009/TT-BTC hướng dẫn về việc không thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O).

quy định về thuế, lệ phí

Bãi bỏ toàn bộ 05 Thông tư trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

1. Thông tư 05/2010/TT-BTC quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng phục vụ cho việc đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng đầu máy, toa xe

2. Thông tư 101/2010/TT-BTC hướng dẫn việc miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường;

3. Thông tư 116/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 36/2011/QĐ-TTg về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ôtô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng;

4. Thông tư 28/2013/TT-BTC điều chỉnh mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người đã qua sử dụng quy định tại Khoản 1, Điều 1 Quyết định 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

5. Thông tư 128/2016/TT-BTC quy định miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với sản phẩm thân thiện với môi trường; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Trên đây là 9 văn bản liên quan đến thuế, phí và lệ phí được bãi bỏ theo quy định của Bộ tài chính. Kế toán cần nắm rõ để tránh khỏi những sai phạm trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp hiện nay.

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 tự động cập nhật các biểu mẫu, nghị định, thông tư mới của Nhà nước giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp mới thành lập tránh khỏi những sai phạm trong quá trình thực hiện. Doanh nghiệp dùng thử, trải nghiệm các tính năng mới của phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 tại link dưới đây:

> Đăng ký dùng thử, trải nghiệm miễn phí phần mềm kế toán MISA SME.NET tại đây
Bài viết này hữu ích chứ?
Không