Kiến thức Tải ngay mẫu hợp đồng lao động mới theo quy định của...

Tải ngay mẫu hợp đồng lao động mới theo quy định của Bộ Luật Lao động 2019

292

Luật lao động năm 2019 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Theo đó, mẫu hợp đồng lao động cũng được sửa đổi, bổ sung một số nội dung mới nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người lao động cũng như người sử dụng lao động

Hợp đồng lao động được giao kết bằng văn bản, người lao động giữ 01 bản và người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ các trường hợp khác có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói theo luật định

Hợp đồng cũng có thể được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản

1. Loại hợp đồng lao động

Tùy theo tính chất công việc và nhu cầu sử dụng lao động, các bên phải giao kết hợp đồng lao động thuộc một trong các loại sau:

a. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b. Hợp đồng lao động xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

mẫu hợp đồng lao động 2021

2. Nội dung hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động phải bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

  • Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động
  • Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động
  • Công việc và địa điểm làm việc
  • Thời hạn của hợp đồng lao động
  • Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác
  • Chế độ nâng bậc, nâng lương
  • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
  • Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động
  • Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
  • Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

Sau khi giao kết hợp đồng lao động, doanh nghiệp cần thông báo về tình hình biến động lao động hàng tháng ở doanh nghiệp, việc khai báo phải thực hiện trước ngày 03 của tháng liền kề.

>> Tải ngay mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn TẠI ĐÂY

>> Tải ngay mẫu hợp đồng lao động xác định thời hạn TẠI ĐÂY

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 tự động cập nhật các biểu mẫu, nghị định, thông tư mới của Nhà nước giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp mới thành lập tránh khỏi những sai phạm trong quá trình thực hiện. Doanh nghiệp dùng thử, trải nghiệm các tính năng mới của phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 tại link dưới đây:

> Đăng ký dùng thử, trải nghiệm miễn phí phần mềm kế toán MISA SME.NET tại đây
Bài viết này hữu ích chứ?
Không