Kiến thức Một số quy định hộ kinh doanh cần lưu ý năm 2021

Một số quy định hộ kinh doanh cần lưu ý năm 2021

162

Hộ kinh doanh từ ngày 04/01 sẽ có một số những thay đổi trong cách thức thành lập hộ kinh doanh và một số thay đổi trong việc quản lý hộ kinh doanh. Dưới đây là các thông tin hộ kinh doanh cần biết.

I. Từ 04/01/2021, chỉ còn 2 trường hợp được thành lập hộ kinh doanh

Từ 04/01/2021, chỉ còn 2 trường hợp được thành lập hộ kinh doanh theo Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng lý doanh nghiệp được Chính phủ ban hành. Theo đó, Điều 79 Nghị định 01/2021 nêu rõ các đối tượng thành lập hộ kinh doanh từ ngày 04/01/2021 do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình với hoạt động kinh doanh của hộ.

Như vậy, theo quy định mới, chỉ có 02 đối tượng được thành lập hộ kinh doanh là:

– Một cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

– Các thành viên hộ gia đình có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh.

Lưu ý: Các đối tượng chưa thành niên; bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; bị mất năng lực hành vi dân sự; có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; bị tạm giam; đang chấp hành hình phạt tù… không được phép thành lập hộ kinh doanh.

Điều đó đồng nghĩa, “một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ” không còn được phép thành lập hộ kinh doanh từ ngày 04/01/2021.

| Xem thêm: Lưu ý: 9 loại thu nhập không được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN

hộ kinh doanh

II. Được thuê người quản lý hoạt động hộ kinh doanh từ 04/1/2021

Theo đó, khoản 3 Điều 81 Nghị định 01/2021 nêu rõ:

Chủ hộ kinh doanh có thể thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh. Trong trường hợp này, chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh vẫn chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác phát sinh từ hoạt động kinh doanh.

Đây là quy định mới, chưa được đề cập đến tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP đã hết hiệu lực từ ngày 04/01/2021.

Như vậy, căn cứ quy định này, chủ hộ kinh doanh có thể thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Mặc dù vậy, trong tình huống này, chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký kinh doanh vẫn phải chịu trách nhiệm với các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác phát sinh từ hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, Chính phủ cũng bổ sung thêm quy định về việc ủy quyền đại diện hộ kinh doanh tại khoản 1 Điều 79 Nghị định 01/2021 như sau:

Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

Nghị định này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 04/01/2021.

| Xem thêm: Quy định mới về lùi thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2021

Bài viết này hữu ích chứ?
Không