Kiến thức Từ 01/02/2021, kế toán cần biết 6 công thức tính lương áp...

Từ 01/02/2021, kế toán cần biết 6 công thức tính lương áp dụng cho người lao động

923
Tiền

Tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ Luật lao động 2019 do Chính phủ ban hành ngày 14/12/2020, đã đưa ra 06 công thức tính lương từ 01/02/2021.

Căn cứ Điều 55, 56, 57 Nghị định 145, có 06 công thức tính tiền lương, gồm:

1. Tiền lương làm thêm giờ

1.1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số giờ làm thêm

1.2. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số sản phẩm làm thêm

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

2. Tiền lương làm việc vào ban đêm

2.1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian

Tiền lương làm việc vào ban đêm = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường + Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% x Số giờ làm việc vào ban đêm

2.2. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm

Tiền lương làm việc vào ban đêm = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường + Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% x Số giờ làm việc vào ban đêm

3. Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

3.1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm =  

Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường

x  

Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%

x Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% +
20% x Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương x Số giờ làm thêm vào ban đêm

3.2. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường + Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% +
20% x Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương x Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm

 

Nghị định 145 có hiệu lực từ ngày 01/02/2021.

Phần mềm kế toán MISA SME.NET giúp tự động hóa toàn bộ quy trình tính lương trong doanh nghiệp như:

– Có thể lập bảng chấm công trên phần mềm hay nhập khẩu kết quả chấm công tổng hợp của bộ phận nhân sự vào phần mềm để tính lương

Tự động cập nhật các biểu mẫu, nghị định, thông tư mới của Nhà nước, đồng thời phần mềm tự động nhắc nhở các doanh nghiệp hạn kê khai, quyết toán và nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN, thuế môn bài…giúp doanh nghiệp tránh bị xử phạt vì nộp muộn, nộp quá thời hạn.

– Cho phép tính lương theo thời gian, hệ số, hay theo mức lương thỏa thuận của doanh nghiệp, đặc biệt phần mềm còn tính được lương làm thêm giờ và làm đêm và tự động tính bảo hiểm, thuế TNCN tạm tính cho từng cán bộ.

dùng thử phần mềm kế toán misa
Bài viết này hữu ích chứ?
Không