Kiến thức Kế toán doanh nghiệp lưu ý: 6 văn bản QPPL liên quan...

Kế toán doanh nghiệp lưu ý: 6 văn bản QPPL liên quan đến Doanh nghiệp chính thức có hiệu lực năm 2021

393

6 văn bản quy pháp pháp luật dưới đây sẽ chính thức có hiệu lực trong năm 2021 liên quan đến doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp cần lưu ý để tránh những sai sót trong quá trình thực hiện.

1. Luật Doanh nghiệp 2020

Luật doanh nghiệp 2020 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 với các thay đổi trong các quy định như:

 • Chỉ còn 02 loại Hợp đồng lao động xác định thời hạn và Hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng chính thức bị bãi bỏ;
 • Không được sử dụng phụ lục hợp đồng lao động để sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động;
 • Người lao động được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần lý do chỉ cần đảm bảo thời hạn báo trước theo quy định;
 • Trong một số trường hợp, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước;
 • …………

2. Bộ luật lao động 2019

Bộ luật lao động có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 ban hành thêm các điểm mới như:

 • Chỉ còn 02 loại Hợp đồng lao động xác định thời hạn và Hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng chính thức bị bãi bỏ;
 • Không được sử dụng phụ lục hợp đồng lao động để sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động;
 • Người lao động được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần lý do chỉ cần đảm bảo thời hạn báo trước theo quy định;
 • Trong một số trường hợp, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước;
 • ………

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

| Đọc thêm: Từ 1/1/2021, đã có mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập đóng BHXH 2021

Tổng hợp những chính sách mới về tiền lương áp dụng từ tháng 2/2021

3. Luật chứng khoán 2019

Luật chứng khoán 2019 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021, cập nhật một số điểm mới mà doanh nghiệp có dự định chào bán chứng khoán ra công chúng phải biết, cụ thể như:

 • Thay đổi điều kiện chào bán chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi, chứng chỉ quỹ) ra công chúng;
 • Bổ sung thêm quy định về điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty đại chúng;
 • Phải đưa cổ phiếu, trái phiếu lên sàn khi kết thúc đợt chào bán;
 • Bổ sung thêm nhiều hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán;
 • ……….

4. Luật đầu tư 2020

Luật đầu tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020, thay đổi các quy định liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh với những thay đổi nổi bật như:

 • Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện từ 243 giảm còn 227;
 • Chính thức cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ, tăng số lượng ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh lên 8;
 • Bổ sung nhiều ngành, nghề ưu đãi đầu tư;
 • Bổ sung thêm quy định mới về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt;
 • ……….

5. Nghị định 145/2020/NĐ-CP

Nghị định 145/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về quan hệ lao động và điều kiện lao động với một số điểm đáng chú ý:

 • Quy định mới về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc
 • Quy định chi tiết về thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ với một số ngành nghề, công việc đặc thù
 • Lao động nữ không có nhu cầu nghỉ 30 phút mỗi ngày trong thời gian hành kinh thì được trả thêm tiền lương theo công việc mà người lao động đã làm
 • ………

6. Nghị định 135/2020/NĐ-CP

Nghị định 135/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 quy định chi tiết về tuổi nghỉ hưu, hướng dẫn chi tiết điều 169 của bộ luật lao động 2019

Theo quy định mới, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường đối với nam là 60 tuổi 03 tháng và đối với nữa là đủ 55 tuổi 4 tháng. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 tự động cập nhật các biểu mẫu, nghị định, thông tư mới của Nhà nước giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp mới thành lập tránh khỏi những sai phạm trong quá trình thực hiện. Doanh nghiệp dùng thử, trải nghiệm các tính năng mới của phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 tại link dưới đây:

> Đăng ký dùng thử, trải nghiệm miễn phí phần mềm kế toán MISA SME.NET tại đây
Bài viết này hữu ích chứ?
Không