Kiến thức MISA SME 2022 R3: Thêm nhiều tính năng về hoá đơn, ngôn...

MISA SME 2022 R3: Thêm nhiều tính năng về hoá đơn, ngôn ngữ, nhập khẩu dữ liệu

232
xử lý hoá đơn

Nhằm hỗ trợ kế toán về hoá đơn, báo cáo ngôn ngữ, nhập khẩu dữ liệu,… MISA kế toán đã cập nhật phiên bản phần mềm MISA SME 2022 R3 với nhiều tính năng hữu ích cho anh chị kế toán.

1. Cho phép dùng thử meInvoice – Xử lý hóa đơn đầu vào giúp trải nghiệm tiện ích tự động kiểm tra tính hợp lệ, hợp lý hóa đơn và hạch toán chứng từ đầu vào.

Khi nhận hóa đơn đầu vào của nhà cung cấp, kế toán cần phải kiểm tra để đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn, thì mới được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Hiện nay MISA đã phát triển sản phẩm MeInvoice – Xử lý hóa đơn đầu vào, liên kết với phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME nhằm hỗ trợ kế toán trong công tác tra cứu, phân tích kiểm tra; lập nhanh chứng từ trên phần mềm kế toán và quản lý tập trung với các hóa đơn đầu vào.

MISA SME 2022 phiên bản R3 ra mắt: Cho phép người dùng trải nghiệm dịch vụ meInvoice – Xử lý hóa đơn đầu vào trên MISA SME.

        Phim giới thiệu tính năng xem tại đây

hoá đơn đầu vào

xử lý hoá đơn

xử lý hoá đơn

2. Báo cáo tài chính (giữa niên độ, năm…) bằng tiếng Trung, tiếng Hàn

 Tại các DN có vốn đầu tư nước ngoài, thường có Giám đốc, Quản lý, thậm chí kế toán là người Trung, người Hàn…định kỳ cần nắm bắt nội dung chi tiết số liệu trong báo cáo tài chính.

Hiện tại, MISA SME đã đáp ứng cơ bản giao diện các báo cáo bằng tiếng Trung, tiếng Hàn. Tuy nhiên, trên báo cáo tài chính thì các chỉ tiêu vẫn đang ở dạng ngôn ngữ tiếng Việt. Để gửi báo cáo tài chính tiếng Trung, tiếng Hàn cho giám đốc, kế toán phải thực hiện xuất số liệu từ phần mềm và sao chép dữ liệu vào mẫu báo cáo doanh nghiệp dịch sẵn trước đó. Điều này gây tốn kém chi phí in ấn và doanh nghiệp phải lưu trữ quản lý một lượng lớn chứng từ không thực sự cần thiết.

Vì vậy, MISA SME 2022 phiên bản R3 cung cấp đầy đủ nội dung bộ Báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính giữa niên độ, báo cáo tài chính tổng hợp bằng tiếng Trung, Tiếng Hàn (Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính).

   

   Phim giới thiệu tính năng xem tại đây

ngôn ngữ hàn

ngôn ngữ trung

3. Phiếu thu, phiếu chi song ngữ Việt – Anh, Việt – Trung và Việt – Hàn cho doanh nghiệp FDI giúp tiết kiệm thời gian, chi phí in ấn

Tại các DN có vốn đầu tư nước ngoài, thường có Giám đốc, Quản lý, thậm chí kế toán là người Trung, người Hàn… thường xuyên phát sinh các chứng từ phiếu thu, phiếu chi cần ký xác nhận. Khi cần trình giám đốc ký xác nhận các chứng từ thu, chi phát sinh, kế toán phải lập bộ chứng từ gồm cả mẫu  tiếng Việt và tiếng Trung hay tiếng Hàn. Điều này gây tốn kém chi phí in ấn và doanh nghiệp phải lưu trữ quản lý một lượng lớn chứng từ không thực sự cần thiết.

MISA SME 2022 phiên bản R3 đã bổ sung dạng song ngữ Việt – Anh, Việt – Trung, Việt – Hàn cho các PT, PC trên danh sách chứng từ in, giảm tải số lượng lớn chứng từ cần lưu trữ phục vụ cho công tác kiểm tra, thanh tra thuế doanh nghiệp.

 

 

       Phim giới thiệu tính năng xem tại đây

phiếu thu chi

phiếu thu

phieu thu

4. Sổ chi tiết mua hàng, Sổ chi tiết công nợ phải thu/phải trả theo mã quy cách

Tại doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng cần phải theo dõi chi tiết VTHH theo quy cách (size, màu, kích thước…), phần mềm đã đáp ứng cho phép người dùng khai báo và nhập mã quy cách với từng VTHH trên chứng từ mua, bán hàng, phiếu nhập xuất kho.

MISA SME 2022 phiên bản R3 đã bổ sung thêm chỉ tiêu mã quy cách trên các sổ báo cáo chi tiết mua, bán hàng; Sổ chi tiết công nợ phải thu, phải trả.

5. Nhập khẩu Doanh thu nhận trước, Chi phí trả trước từ excel

 Các doanh nghiệp thường xuyên phát sinh các khoản doanh thu nhận trước (Khách hàng trả trước tiền DV, HH,…) hay thanh toán chi phí trả trước (thuê văn phòng, TSCĐ,…)

Hiện phần mềm đã hỗ trợ khai báo các khoản doanh thu, chi phí nhận trước đầu kỳ, phát sinh trong kỳ và phân bổ các khoản này.

MISA SME 2022 phiên bản R3 bổ sung thêm tính năng nhập khẩu excel hàng loạt các khoản doanh thu nhận trước, chi phí trả trước giúp người dùng tiết kiệm thời gian, công sức.

Anh chị kế toán có thể đăng ký dùng thử phần mềm MISA SME miễn phí để trải nghiệm các nghiệp vụ kế toán kể trên nhé. Với sự tiện lợi và chính xác, dễ dàng sử dụng của mình, phần mềm MISA SME chắc chắn sẽ làm hài lòng anh chị kế toán khó tính nhất.

* Đối với khách hàng dùng phần mềm kế toán MISA SME vẫn còn hạn cập nhật vui lòng đăng nhập vào phần mềm thực hiện các bước sau: Trợ giúp -> Tự động cập nhật.

* Đối với khách hàng dùng phần mềm kế toán MISA SME hết hạn, vui lòng ấn đăng ký cập nhật phần mềm để được hỗ trợ cập nhật phiên bản mới nhất.

CTA

Đăng ký form nhận ngay demo phần mềm
kế toán MISA SME 15 ngày miễn phí
Bài viết này hữu ích chứ?
Không