Kiến thức Tài chính kế toán MISA SME 2023 R3 – Cung cấp các biểu đồ phân tích...

MISA SME 2023 R3 – Cung cấp các biểu đồ phân tích chuyên sâu trên phân hệ Quỹ, phân hệ Ngân hàng

402
SME 2023 phiên bản R3

MISA chính thức phát hành MISA SME 2023 phiên bản R3. Phiên bản mới nhất của phần mềm kế MISA SME 2023 sẽ tiếp tục được cải tiến nhiều tính năng giúp kế toán nâng cao năng suất. Các tính năng ưu việt của phiên bản R3 có thể được kể đến như sau:

1. Bổ sung Dashboard biểu đồ phân tích chuyên sâu trên phân hệ Quỹ, phân hệ Ngân hàng

Nhằm tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả trong công tác phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp, MISA SME 2023 – R3 phân tích chuyên sâu hơn với các số liệu liên quan đến số dư tiền, số liệu thu chi phát sinh theo thời gian, đơn vị, hoạt động, mục thu/chi,…

Thông qua các biểu đồ trực quan tại Dashboard phân tích phân hệ Quỹ và phân hệ Ngân hàng, phần mềm giúp các nhà quản lý, các kế toán viên có cái nhìn tổng quan hơn về tình hình hoạt động, khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty, từ đó dễ dàng đưa ra các quyết định nhanh chóng và phù hợp, cụ thể:

  • Nhanh chóng nắm bắt số liệu tổng hợp liên quan đến: Số dư tiền, Thực thu, Thực chi, xu hướng biến động dòng tiền (thu, chi, tồn) trong kỳ, làm căn cứ đánh giá và đưa ra các định hướng, phân tích số liệu liên quan.
  • Dễ dàng so sánh được tình hình thu, chi thực tế đã phát sinh so với dự kiến theo thời gian hoặc theo đơn vị; biết được khoản nào thu thêm, khoản nào chi vượt quá so vs kế hoạch theo tháng/quý/năm.
  • Thuận tiện theo dõi được cơ cấu các khoản phát sinh trong 1 khoảng thời gian tương ứng với từng loại hoạt động, từng loại mục thu/chi chiếm bao nhiêu % trên tổng số thu/chi phát sinh của công ty nhằm tổng hợp, nắm bắt số liệu nhanh chóng.
    Đồng thời cũng giúp nhà quản lý biết được hoạt động nào, thu chi theo mục nào đang chiếm tỷ trọng lớn nhất (tạo ra khoản thu lớn nhất, chi nhiều nhất) trong kỳ xem báo cáo. Từ đó kịp thời xem xét và đưa ra định hướng phù hợp với doanh nghiệp.

SME 2023 phiên bản R3 - ảnh 3

Tài liệu tham khảo: https://helpsme.misa.vn/2023/kb/dashboard-phan-tich/

2. Thiết lập ngầm định TK hạch toán chi phí phân bổ giá trị còn lại của CCDC ghi giảm (theo nhu cầu của từng đơn vị)

Khi thanh lý hàng loạt CCDC, Khi mua mới CCDC, kế toán ghi tăng CCDC trên phần mềm, khai báo TK chi phí là TK 627, 642, 641,… để khi phân bổ phần mềm tự động hạch toán TK chi phí, kế toán không phải khai báo lại

Trên phần mềm, khi phát sinh nghiệp vụ thanh lý, kế toán sẽ ghi giảm hàng loạt CCDC tại tab Ghi giảm của phân hệ CCDC. Khi phân bổ chi phí, phần mềm tự tính giá trị CCDC chưa phân bổ hết và ngầm định hạch toán phần giá trị này vào TK chi phí khai báo lúc ghi tăng (Nợ TK 627, 642, 641,…/Có TK 242).

Tuy nhiên, với một số đơn vị ghi nhận giá trị CCDC chưa phân bổ hết vào tài khoản khác các tài khoản hạch toán kể trên (VD ghi nhận vào TK 811), kế toán sẽ mất nhiều thời gian hơn để thao tác chỉnh sửa thủ công nhiều dòng TK hạch toán khi thực hiện ghi giảm hàng loạt CCDC.

Thấu hiểu khó khăn này, từ MISA SME 2023 – R3, chương trình sẽ tự động ghi nhận giá trị còn lại CCDC vào TK hạch toán mà đơn vị thiết lập sẵn (VD: TK 811) trên menu Hệ thống\Tùy chọn chung, thay vì phải chỉnh sửa thủ công như trước đây.

  • Nếu tích chọn tùy chọn “Tài khoản hạch toán chi phí phân bổ giá trị còn lại của CCDC ghi giảm: Khi phân bổ CCDC, chương trình tự động lấy lên cột TK chi phí của mã CCDC đã được ghi giảm trong kỳ phân bổ theo TK đã thiết lập tại đây.
  • Nếu không tích chọn tùy chọn “Tài khoản hạch toán chi phí phân bổ giá trị còn lại của CCDC ghi giảm: Chương trình tự động hạch toán TK chi phí ghi giảm CCDC theo TK chi phí đã hạch toán lúc ghi tăng CCDC.

MISA SME 2023 phiên bản R3 - ảnh 4

Tài liệu hướng dẫn: https://helpsme.misa.vn/2023/kb/thietlap_hethong/

3. Cung cấp báo cáo “Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ tạm ứng” để xác nhận với nhân viên và cung cấp cho Cơ quan thuế kiểm tra

Tại một số đơn vị thường xuyên phát sinh nhiều khoản tạm ứng cho nhân viên để phục vụ công việc. Đến cuối năm tài chính, số công nợ tạm ứng của từng nhân viên hầu như trên 20 triệu đồng.

Khi cơ quan thuế thực hiện kiểm tra đã yêu cầu đơn vị phải có biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ nhân viên đối với những khoản công nợ tạm ứng có số dư cuối năm tài chính lớn hơn 20 triệu đồng.

Do vậy, kế toán phải mất nhiều thời gian để tổng hợp thủ công số dư TK tạm ứng cuối năm tài chính của từng nhân viên, sau đó lập biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ tương ứng.

Để giải quyết khó khăn này, từ MISA SME 2023 – R3, phần mềm đã kịp thời cung cấp mẫu “Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ nhân viên” (theo số dư cuối kỳ của TK 141), để phục vụ nhu cầu kiểm tra doanh nghiệp của Cơ quan thuế.

Kế toán có thể dễ dàng xem và nhanh chóng in được hàng loạt chứng từ này theo từng nhân viên tại nhóm Sổ công nợ trong danh sách nhóm báo cáo Tổng hợp.

phần mềm kế toán MISA

Tài liệu tham khảo: https://helpsme.misa.vn/2023/kb/bao_cao_tong_hop/

4. Cho phép chọn thuế suất KCT trên các chứng từ mua hàng hóa dịch vụ, đơn mua hàng, hợp đồng mua

Theo quy định hiện tại, các hóa đơn của hàng hóa dịch vụ mua vào thuộc đối tượng không chịu thuế thì không phải kê khai lên bảng kê hóa đơn, chứng từ, hàng hóa dịch vụ mua vào.

Đồng thời, nếu đơn vị có nhu cầu nhập liệu hóa đơn, chứng từ mua vào trên phần mềm, kế toán có thể để trống thuế suất và tiền thuế bằng 0.

Tuy nhiên, do nhu cầu quản lý, nhiều doanh nghiệp, đơn vị phát sinh khối lượng lớn chứng từ mua vào mong muốn thể hiện rõ loại thuế suất không chịu thuế trên chứng từ hóa đơn nhập liệu.

Vì vậy, từ MISA SME 2023 – R3, phần mềm đã bổ sung thêm loại thuế KCT vào combo chọn % thuế GTGT trên các chứng từ, hóa đơn mua vào, hỗ trợ người dùng thao tác thuận tiện hơn trong quá trình nhập liệu.

MISA SME R3

Với các tính năng ưu việt trên, phần mềm kế toán MISA SME 2023 phiên bản R3 chắc hẳn sẽ giúp công tác kế toán trong doanh nghiệp nhanh chóng, chính xác và hiệu quả, tạo ra sự khác biệt to lớn về lợi nhuận. 

Anh chị có thể đăng ký cập nhật lên phiên bản MISA SME 2023 phiên bản R3 để trải nghiệm các tính năng ưu việt kể trên, cụ thể:

  • Đối với quý khách hàng dùng phần mềm kế toán MISA SME vẫn còn hạn cập nhật vui lòng đăng nhập vào phần mềm thực hiện các bước sau: Trợ giúp -> Tự động cập nhật.
  • Đối với quý khách hàng đã hết hạn cập nhật, anh chị ấn đăng ký cập nhật phần mềm để được hỗ trợ cập nhật phiên bản mới nhất hoặc liên hệ hotline: 090.488.5833
Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không