Kiến thức Tài chính kế toán Chi phí trực tiếp là gì? Phân biệt chi phí trực tiếp...

Chi phí trực tiếp là gì? Phân biệt chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp

4319
chi phí trực tiếp

Chi phí trực tiếp là gì? Chi phí trực tiếp được gắn với quá trình sản xuất một loại hàng hóa hay dịch vụ. Vậy chi phí trực tiếp khác chi phí gián tiếp ở những điểm nào. Hãy cùng MISA SME tìm hiểu bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về các nội dung kể trên.

1. Chi phí trực tiếp là gì?

Chi phí trực tiếp (hay còn gọi là chi phí cơ bản – Direct cost) là tổng của chi phí nguyên liệu và chi phí lao động trực tiếp phát sinh từ việc sản xuất ra hàng hoá hoặc dịch vụ. 

Chi phí trực tiếp bao gồm các đối tượng chi phí như chi phí của một sản phẩm, dịch vụ hay một bộ phận. Ngoài ra, chi phí trực tiếp thường biến đổi tỷ lệ thuận với sản lượng.

Ví dụ về chi phí trực tiếp:

Các chi phí liên quan đến quá trình sản xuất hàng hóa hoặc nếu đó chỉ là một phần của chi phí mà được phân bổ cho cơ sở sản xuất thì đều được xem là chi phí trực tiếp. Dưới đây là một số ví dụ về các loại chi phí trực tiếp:

  • Chi phí lao động trực tiếp
  • Chi phí nguyên liệu trực tiếp
  • Chi phí sử dụng máy chủ
  • Chi phí vật liệu sản xuất
  • Chi phí tiền lương cho nhân viên sản xuất
  • Chi phí liên quan đến tiêu thụ nhiên liệu hoặc năng lượng.

chi phí trực tiếp

2. Đặc điểm của chi phí trực tiếp

Mặc dù chi phí trực tiếp là chi phí biến đổi nhưng có không ít trường hợp chi phí trực tiếp cũng có thể thuộc vào loại chi phí cố định. Chẳng hạn, tiền thuê một nhà máy có thể trực tiếp liên quan đến việc sản xuất một loại hàng hóa cụ thể.

Tiền thuê thông thường được tính là chi phí chung, tuy nhiên một số đơn vị có thể coi tiền thuê là một chi phí cố định cho các đơn vị sản xuất áp dụng với một cơ sở vật chất cụ thể.

Chi phí trực tiếp có thể xác định cụ thể cho từng sản phẩm và không cần phải được phân bổ cho các sản phẩm, bộ phận hoặc các đối tượng chi phí khác.

Thông thường chi phí trực tiếp thích hợp để liệt kê và theo dõi từng khoản chi phí riêng, trong khi các loại chi phí không được coi là trực tiếp thường được tổng hợp và phân bổ cho các sản phẩm/bộ phận hoặc mục chi phí cụ thể.

Chi phí trực tiếp liên quan trực tiếp đến các hoạt động và dịch vụ cụ thể mang lại lợi ích cho các dự án và công trình. Do đó, việc xác định và tính toán chi phí này cho từng dự án dựa trên cơ sở mặt hàng là hoàn toàn có thể thực hiện dễ dàng.

>> Xem Thêm: Phần mềm kế toán phổ biến nhất MISA SME

3. Phân biệt chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp

  • Chi phí trực tiếp

Dưới đây là bảng phân biệt giữa chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp:

Tính chất Chi phí trực tiếp Chi phí gián tiếp
Định nghĩa Liên quan trực tiếp và rõ ràng đến sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.

Áp dụng cho một đối tượng cụ thể và có khả năng tài chính để thực hiện

Không thể trực tiếp liên kết với từng sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.

Chi phí gián tiếp thường được phân bổ cho một đối tượng dự án dựa trên một cơ sở nào đó. 

Liên kết Dễ dàng ghi nhận và phân chia cho từng đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ. Khó khăn trong việc ghi nhận và phân chia cho từng đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ.
Đo lường Có thể đo lường trực tiếp và chính xác. Khó đo lường trực tiếp và thường phải phân bổ dựa trên phương pháp ước lượng.
Ví dụ Tiền lương nhân viên dự án, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp. Chi phí gián tiếp bao gồm: Tiện ích; Văn phòng phẩm; Công nghệ văn phòng; Chiến dịch quảng cáo; Dịch vụ kế toán và tính lương; Các chương trình phúc lợi và đặc quyền dành cho nhân viên; Chi phí bảo hiểm
Quản lý và kiểm soát Dễ dàng quản lý và kiểm soát bởi doanh nghiệp. Thường khó kiểm soát và phụ thuộc vào quyết định của doanh nghiệp.
Ảnh hưởng lên sản phẩm Có ảnh hưởng trực tiếp và rõ ràng lên giá thành sản phẩm hoặc dịch vụ. Có ảnh hưởng gián tiếp lên giá thành sản phẩm hoặc dịch vụ.
Điều chỉnh sản lượng Thay đổi số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ thay đổi tổng chi phí trực tiếp tương ứng. Thay đổi số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ không thay đổi tổng chi phí gián tiếp một cách tỷ lệ thuận.

Việc phân biệt rõ đâu là chi phí trực tiếp và đâu là chi phí gián tiếp sẽ giúp các chủ doanh nghiệp hiểu rõ hơn về sản phẩm và dịch vụ của mình, từ đó có thể định giá sản phẩm trên thị trường cạnh tranh hơn. Ngoài ra, xác định rõ các chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp cũng sẽ giúp cho doanh nghiệp có kế hoạch thu chi hợp lý hơn và tạp ra kết quả kinh doanh hiệu quả hơn trong tương lai.

Trên đây là tổng hợp nội dung  về chi phí trực tiếp, hi vọng sẽ giúp anh chị phân biệt rõ các loại chi phí để có thể theo dõi, kiểm soát và tổng hợp kịp thời, tránh ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 5 Trung bình: 3]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không