Kiến thức Tài chính kế toán Gỡ khó cho doanh nghiệp khi nhà in không giao hoá đơn...

Gỡ khó cho doanh nghiệp khi nhà in không giao hoá đơn đúng hạn

795
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamTrong thời gian vừa qua, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp về việc đã sử dụng hết hoá đơn mua của cơ quan thuế do Bộ Tài chính phát hành và đã ký hợp đồng đặt in hoá đơn nhưng các nhà in không thể giao hoá đơn đúng thời gian đã thoả thuận, nên đến ngày 1/4/2011 có thể doanh nghiệp chưa có hoá đơn để sử dụng.

Đối với vấn đề này, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn như sau: Ngày 08/02/2011 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 13/2011/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung điểm a, b Khoản 1 điều 6 Thông tư số 153/2010/TT-BTC (có hiệu lực thi hành từ ngày 25/03/2011), theo đó đã mở rộng đối tượng được tự in hoá đơn, cụ thể các doanh nghiệp sau được tạo hoá đơn tự in:

Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp được tạo hóa đơn tự in kể từ khi có mã số thuế gồm: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ từ một (01) tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn.

Tổ chức kinh doanh đang hoạt động không thuộc các trường hợp nêu tại điểm a khoản này được tự in hoá đơn để sử dụng cho việc bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ nếu có đủ các điều kiện sau: Đã được cấp mã số thuế; Có doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ; Có hệ thống thiết bị (máy tính, máy in, máy tính tiền) đảm bảo cho việc in và lập hoá đơn khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ; Là đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán và có phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ gắn liền với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hoá đơn. Không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế hoặc đã bị xử phạt và đã chấp hành xử phạt vi phạm pháp luật về thuế mà tổng số tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế dưới năm mươi (50) triệu đồng trong vòng ba trăm sáu mươi lăm (365) ngày tính liên tục từ ngày thông báo phát hành hoá đơn tự in lần đầu trở về trước.

Căn cứ hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại công văn số 908/TCT-CS ngày 18/03/2011 về việc sử dụng hoá đơn tự in thì các doanh nghiệp nêu trên được sử dụng phần mềm in hoá đơn không nhất thiết phải kết nối với phần mềm kế toán.

Các doanh nghiệp đã được cấp mã số thuế, có số vốn điều lệ dưới 1 tỷ đồng tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hoá đơn đáp ứng các điều kiện nêu trên phải sử dụng phần mềm in hoá đơn kết nối với phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng hoá gắn liền với phần mềm kế toán.

Như vậy, các doanh nghiệp có đủ điều kiện tự in hoá đơn nêu trên có thể sử dụng ngay hình thức hoá đơn tự in để phục vụ cho việc bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ 01/4/2011.

Tổng cục Thuế sẽ hỗ trợ cung cấp cho các doanh nghiệp phần mềm in hoá đơn, phần mềm kế toán có tính năng in hoá đơn sử dụng miễn phí trong thời hạn từ 3 đến 6 tháng (cung cấp thông qua mạng internet, USB hoặc đĩa CD). Cục thuế sẽ hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc cài đặt, sử dụng phần mềm tự in hoá đơn.

Các doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ sử dụng phần mềm in hoá đơn thông báo ngay về Phòng Ấn chỉ – số 73 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 và qua email tại địa chỉ: ptbmai.hcm@gdt.gov.vn; ttthuong.hcm@gdt.gov.vn (bao gồm: tên doanh nghiệp, địa chỉ, MST, số điện thoại, website (nếu có)) để Cục thuế tổng hợp báo cáo Tổng cục Thuế hỗ trợ giải pháp sử dụng hoá đơn tự in để có hoá đơn sử dụng ngay.

Theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 153/2010/TT-BTC quy định, hướng dẫn về hoá đơn khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thì các doanh nghiệp được sử dụng đồng thời nhiều hình thức tạo hoá đơn khác nhau (hoá đơn tự in, hoá đơn đặt in, hoá đơn điện tử ) nhưng phải thực hiện thông báo phát hành từng hình thức hoá đơn theo quy định. Do đó, trong khi chưa nhận được hoá đơn đặt in từ các nhà in, các doanh nghiệp đủ điều kiện tự in hoá đơn nêu trên đề nghị doanh nghiệp sử dụng hình thức hoá đơn tự in hoặc hoá đơn điện tử (nếu đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính). Sau khi nhận được hoá đơn đặt in, doanh nghiệp được lựa chọn sử dụng đồng thời nhiều hình thức hoá đơn hoặc chỉ sử dụng một hình thức hoá đơn tuỳ nhu cầu của doanh nghiệp.

(Theo Tài chính điện tử)

Bài viết này hữu ích chứ?
Không