Trang chủ Kiến thức Tài chính kế toán Thông tư 162/2014/TT-BTC về chế độ quản lý, tính hao mòn tài...

Thông tư 162/2014/TT-BTC về chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định

98929
Từ 01/01/2015, Thông tư 162/2014/TT-BTC về chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định, trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, thêm điều khoản quy định về trích khấu hao tài sản cố định của cơ quan, tổ chức, đơn vị như sau:

– Tài sản không tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, góp vốn liên doanh, liên kết: chỉ tính hao mòn tài sản, không trích khấu hao.

– Tài sản tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, góp vốn liên doanh, liên kết: phải trích khấu hao tài sản cố định (trừ trường hợp liên kết tạo ra pháp nhân mới hoặc cho thuê).

Thông tư 162/2014/TT-BTC thay thế Quyết định 32/2008/QĐ-BTC.

Xem chi tiết Thông tư 162/2014/TT-BTC tại đây!

Cập nhật:

– Ngày 15/01/2015, MISA đã phát hành phiên bản R52 của Phần mềm Quản lý Tài sản QLTS.VN cập nhật Thông tư 162/2014/TT-BTC quy định về chế độ quản lý và tính khấu hao tài sản cố định trong các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước ban hành ngày 06/11/2014 thay thế Quyết định 32/2008/QĐ-BTC.

– Ngày 23/01/2015, MISA đã phát hành phiên bản MISA Mimosa.NET 2014 R16 cập nhật Thông tư 162/2014/TT-BTC quy định về chế độ quản lý và tính khấu hao tài sản cố định trong các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước ban hành ngày 06/11/2014 thay thế Quyết định 32/2008/QĐ-BTC. Chi tiết tại đây.

 
Phần mềm kế toán MISA SME.NET là phần mềm đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nhà quản trị và kế toán. Phần mềm kế toán MISA SME.NET bao gồm 16 phân hệ phù hợp đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ tài chính kế toán theo đúng Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC. Đăng ký dùng thử phần mềm tại đây:
 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam