Kiến thức Tài chính kế toán Chương trình MISA-SME phiên bản 7.9 R05 có thể nhập khẩu vào...

Chương trình MISA-SME phiên bản 7.9 R05 có thể nhập khẩu vào chương trình Hỗ trợ kê khai phiên bản 1.3.0.1 của Tổng cục Thuế

4163

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam    Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp kê khai thuế, Tổng cục Thuế đã nâng cấp và phát triển phần mềm Hỗ trợ kê khai sử dụng công nghệ mã vạch phiên bản 1.3.0.1 đáp ứng yêu cầu Luật Quản lý Thuế, Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

        Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp, Công ty Cổ phần MISA đã cho ra mắt sản phẩm MISA-SME phiên bản 7.9 R05 có thể nhập khẩu bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào, bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra vào chương trình Hỗ trợ kê khai của Tổng cục Thuế phiên bản 1.3.0.1

Tải phần mềm 
        Phần mềm Hỗ trợ Kê khai phiên bản 1.3.0.1: 
                HTKK_v130_1_Full (10 Mb)

        Tải bản cập nhật từ HTKK_1.3.0 lên HTKK_1.3.0_1 (đối với những doanh nghiệp đã cài bản HTKK_1.3.0): 
                HTKK_BS_v1.3.0_1 (7,6 Mb)

        Khi cần giải đáp vướng mắc trong quá trình kê khai thuế, Các Doanh nghiệp xin vui lòng liên hệ với Phòng (Tổ) Tuyên truyền/ Hỗ trợ Người nộp thuế của Cục thuế/Chi cục thuế địa phương để được giải đáp.

(theo http://www.gdt.gov.vn)

Bài viết này hữu ích chứ?
Không