Kiến thức Tài chính kế toán Ngân hàng nhà nước điều chỉnh đối tượng cho vay bằng ngoại...

Ngân hàng nhà nước điều chỉnh đối tượng cho vay bằng ngoại tệ

1760

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam    Nhằm hạn chế tình trạng đôla hoá trong giao dịch thương mại, nới lỏng từng bước các giao dịch vốn với nước ngoài và không làm ảnh hưởng đối với hoạt động sản xuất-kinh doanh và xuất khẩu. Ngày 10/04/2008, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 9/2008/QĐ-NHNN về cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú.

        Theo đó, khách hàng là người cư trú chỉ được các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối xem xét quyết định cho vay vốn bằng ngoại tệ nếu đáp ứng được các nhu cầu về vốn như sau: Thanh toán cho nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; trả nợ nước ngoài trước hạn; đầu tư trực tiếp ra nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

        Đối với nhu cầu vay vốn để trả nợ nước ngoài, thì khoản vay phải bảo đảm các điều kiện: Chấp hành đúng các quy định về vay, trả nợ nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối; khách hàng vay có khả năng trả nợ gốc và lãi vốn vay bằng ngoại tệ, tiết kiệm được chi phí vốn vay so với việc vay vốn nước ngoài

        Như vậy, các nhu cầu vốn chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu; cho vay với người lao động đi làm việc ở nước ngoài; vay vốn ngắn hạn để sản xuất kinh doanh mà không có nguồn thu ngoại tệ… sẽ không được xem xét cho vay vốn bằng ngoại tệ.

Bài viết này hữu ích chứ?
Không