Kiến thức Đào tạo Có đến 90% người dùng không biết rằng dấu chấm trong địa...

Có đến 90% người dùng không biết rằng dấu chấm trong địa chỉ Gmail chẳng có tác dụng gì

2
Có thể nói việc đọc dấu chấm trong địa chỉ Gmail là việc vô dụng nhất thế giới.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Ảnh minh họa

Đây là một việc cực ít người biết: dịch vụ email của Google không quan trọng đến dấu chấm và chữ viết hoa trong phần địa chỉ email. Có nghĩa rằng nếu địa chỉ của bạn có dấu chấm hoặc chữ viết hoa thì lúc bỏ dấu chấm hay dùng chữ in hoa ra khi gửi mail, bạn cũng sẽ nhận được mà thôi.

Ví dụ cho dễ hiểu nhé, những email dưới đây đều hoàn toàn giống nhau:

homerjsimpson@gmail.com = hom.er.j.sim.ps.on@gmail.com

homerjsimpson@gmail.com = HOMERJSIMPSON@gmail.com

homerjsimpson@gmail.com = Homer.J.Simpson@gmail.com

Bạn thậm chí có thể dùng h.o.m.e.r.j.s.i.m.p.s.o.n@gmail.com để gửi (nếu bạn thấy cần thiết). Điều này đã tồn tại rất nhiều năm nhưng đa số mọi người không biết được điều này. Chắc chắn bạn vẫn có thói quen đọc dấu chấm khi có ai đó xin email của bạn phải không? Giờ đây bạn không cần phải đọc dấu chấm nữa rồi. Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng cho tài khoản Google mà thôi, còn các tài khoản Microsoft Outlook, Yahoo Mail và Apple iCloud thì dấu chấm trong địa chỉ email vẫn khá quan trọng đấy.

Sau đây là thử nghiệm thực tế để chứng minh điều trên, địa chỉ email gốc của người nhận là quang.do.photo@gmail.com, và thử nghiệm với 2 lần gửi quangdophoto@gmail.com và q.u.a.n.g.d.o.p.h.o.t.o@gmail.com thì người nhận vẫn đều nhận và trả lời được.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

 

Gửi lần đầu đến địa chỉ quangdophoto@gmail.com.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

 

Và gửi đến địa chỉ q.u.a.n.g.d.o.p.h.o.t.o@gmail.com.

Theo trí thức trẻ

Bài viết này hữu ích chứ?
Không