Kiến thức Tài chính kế toán Quy trình quản lý kho hàng thành phẩm cho các doanh nghiệp...

Quy trình quản lý kho hàng thành phẩm cho các doanh nghiệp hiện nay

5729
Thành phẩm là một bộ phận hàng hóa vô cùng thiết yếu trong doanh nghiệp sản xuất. Chính vì vậy, quy trình quản lý kho hàng thành phẩm cần phải được tuân thủ vô cùng chặt chẽ. Bài viết này sẽ chia sẻ cho các bạn các bước xử lí đối với thành phẩm trong quá trình quản lý kho hàng.

I. Tại sao cần phải quản lý kho thành phẩm?

Việc tuân thủ các bước trong quy trình quản lý kho thành phẩm sẽ giúp cho người quản lý dễ dàng theo dõi sự vận động của thành phẩm, nhanh chóng phát hiện ra những sai sót và xử lí kịp thời. Thông qua quản lý kho thành phẩm, doanh nghiệp cũng có thể nắm bắt được số lượng hàng tồn kho để đưa ra các phương án giải quyết nếu cần thiết. Ngoài ra, công tác quản lý còn giúp kiểm soát chất lượng của thành phẩm, đảm bảo hàng hóa đạt được tiêu chuẩn tốt nhất khi được xuất ra ngoài.
quản lý kho thành phẩm

II. Quy trình quản lý kho thành phẩm

1. Quy trình quản lý khi xuất kho thành phẩm

Khi cần phải xuất kho thành phẩm, kế toán kho sẽ kiểm tra kho để đảm bảo có đủ thành phẩm xuất kho theo yêu cầu
Khi đảm bảo có đủ thành phẩm theo yêu cầu, tiến hành lập phiếu xuất kho. Phiếu xuất kho sẽ được lập dựa trên đơn hàng và được chuyển cho thủ kho sau khi lập xong.
Thủ kho tiến hành xuất kho theo thông tin trên phiếu xuất kho đã được lập.

2. Quy trình quản lý khi nhập kho thành phẩm

Khi cần phải nhập kho thành phẩm, thủ kho sẽ kiểm kê lại thành phẩm nhập kho và ký vào phiếu giao nhận.
Lập phiếu nhập kho và ký nhận.
Tiến hành nhập kho và cập nhật số liệu để nắm bắt được lượng thành phẩm tồn kho.
form-news
3. Quy trình quản lý khi chuyển kho thành phẩm
Khi có nhu cầu vận chuyển thành phẩm giữa các kho, cần phải đề xuất để xin sự chấp thuận của bộ phận có thẩm quyển
Sau khi được chấp thuận, tiến hành lập phiếu chuyển kho.
Thực hiện chuyển thành phầm giữa các kho. Cần phải kiểm kê chi tiết lượng thành phẩm để tránh xảy ra sai sót.
Cập nhật số liệu để nắm bắt được lượng thành phẩm giữa các kho.
Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không