Kiến thức Tài chính kế toán Giám đốc có được ủy quyền ký chứng từ kế toán không?

Giám đốc có được ủy quyền ký chứng từ kế toán không?

1991

Mọi chứng từ kế toán yêu cầu cần có đủ chữ ký theo chức danh đúng theo quy định mới có giá trị thực hiện. Tuy nhiên, giám đốc có được ủy quyền chứng từ kế toán cho người khác hay không? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết ngay sau đây!

1. Nguyên tắc ký chứng từ kế toán

Theo Điều 118 Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp có quy định như sau:
 
  • Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ. Tất cả chữ ký trên chứng từ phải ký bằng bút bi hoặc bút mực, không được ký bằng mực đỏ, bằng bút chì
  • Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất, giống với chữ ký đã đăng ký, trường hợp không đăng ký thì chữ ký lần sau phải khớp với chữ ký các lần trước đó
  • Chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo từng liên
  • Chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử. Chữ ký trên chứng từ điện tử có giá trị như chữ ký trên chứng từ bằng giấy.
ủy quyền chứng từ kế toán

2. Có được ủy quyền kế toán ký thay Giám đốc

Theo khoản 5 Điều 118 Thông tư 200/2014/TT-BTC, chữ ký của người đứng đầu doanh nghiệp (Tổng Giám đốc, Giám đốc hoặc người được ủy quyền) […] và dấu đóng trên chứng từ phải phù hợp với mẫu dấu và chữ ký còn giá trị đã đăng ký tại ngân hàng.

Thêm vào đó, khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC cũng quy định trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền cho người trực tiếp ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

Như vậy, trong trường hợp Giám đốc, Tổng giám đốc không trực tiếp ký chứng từ kế toán, hóa đơn thì có thể ủy quyền cho người khác ký thay.

Người được ủy quyền ký thay phải ký, ghi rõ họ tên trên chứng từ kế toán, hóa đơn và thực hiện các nguyên tắc ký chứng từ nêu trên.

KẾT LUẬN: Doanh nghiệp được phép ủy quyền ký thay Giám đốc trên chứng từ kế toán, tuy nhiên cần đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật thì chữ ký đó mới có hiệu lực.

ký thay giám đốc trên chứng từ kế toán

3. Một số lưu ý quan trọng

 
  • Kế toán trưởng (hoặc người được uỷ quyền) không được ký “thừa uỷ quyền” của người đứng đầu doanh nghiệp. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác.
  • Hành vi ký chứng từ kế toán không đúng thẩm quyền sẽ bị phạt tiền từ 5 – 10 triệu đồng (điểm c khoản 2 Nghị định 41/2018/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực kế toán)
Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng đầy đủ tính năng, nghiệp vụ của kế toán trên mọi loại hình, lĩnh vực. Đặc biệt phần mềm liên kết với phần mềm hóa đơn điện tử, ngân hàng điện tử và kết nối trực tiếp với Tổng cục thuế giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian thực hiện các công tác tài chính kế toán.
dùng thử phần mềm kế toán
Bài viết này hữu ích chứ?
Không