Kiến thức Tài chính kế toán Công việc cần làm của kế toán công ty tư vấn thiết...

Công việc cần làm của kế toán công ty tư vấn thiết kế xây dựng

6436
Kế toán tại các công ty tư vấn thiết kế xây dựng sẽ thực hiện những công việc gì và thực hiện quy trình hạch toán như thế nào. Dưới đây là một số công việc cần làm của kế toán tại công ty tư vấn thiết kế xây dựng

1. Quy trình hạch toán

1.1. Đối với hạch toán đầu vào.

 • Phân loại chi phí đầu vào tạo nên giá vốn dịch vụ tư vấn thiết kế, giám sát thì hạch toán
– Theo thông tư 200: Được theo dõi chi tiết trên tài khoản 621, 622, 623, 627
– Theo thông tư 133: Được theo dõi chi tiết trên tài khoản 154 – chi tiết
 • Hướng dẫn hạch toán các chi phí liên quan như: Chi phí thuê văn phòng, văn phòng phẩm, điện nước, công cụ dụng cụ, tài sản cố định, quảng cáo…
Căn cứ vào diện tích văn phòng đang thuê. Căn cứ nhu cầu thực tế sử dụng để phân bổ chi phí này sang chi phí tạo nên giá vốn dịch vụ tư vấn thiết kế, giám sát và chi phí quản lý doanh nghiệp

1.2. Đối với doanh thu

 •  Cần hạch toán chi tiết doanh thu theo hóa đơn tương ứng, theo từng hợp đồng có nội dung dịch vụ tư vấn
 • Tạo các mã dịch vụ nhằm mục đích để khi các bạn hạch toán thì phân bổ chi phí vào được từng công trình theo một tiêu thức phù hợp: Thông thường trong tiêu thức kế toán có các tiêu thức phân bổ theo: Nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, hay theo doanh thu. Tuy nhiên đối với công ty về dịch vụ tư vấn thiết kế thì tiêu thức phân bổ kế toán nên lựa chọn là theo doanh thu.
 • Nếu trong 1 công ty dịch vụ tư vấn thiết kế có nhiều nội dung khác nhau theo doanh thu thì các bạn nên tạo ra các tài khoản doanh thu chi tiết:
Ví dụ: Tư vấn giám sát thi công, Thiết kế bản vẽ, Tư vấn quản lý công trình….

Mỗi loại dịch vụ nên theo dõi trên 1 tài khoản doanh thu để có thể dễ dàng phân tách doanh thu cho từng mảng riêng biệt.

kế toán công ty tư vấn thiết kế xây dựng

1.3. Đối với lương

Đối với công ty loại dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng này chi phí lương nhân viên như kỹ sư thiết kế, nhân viên giám sát công trình là chủ yếu. Do đó khi lập bảng lương các bạn cần tách được các bộ phận ra để hạch toán đúng vào các loại chi phí liên quan:
 • Lương của văn phòng
 • Lương của kỹ sư tính vào giá vốn và được phân bổ

2. Các nội dung cần cân đối sau quá trình hạch toán đối với công ty dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng

 • Cân đối chi phí công cụ dụng cụ vào các dịch vụ theo hóa đơn hoặc theo hợp đồng
 • Cân đối chi phí khấu hao TSCĐ vào các mã dịch vụ theo hóa đơn hoăc theo công trình
 • Lập kỳ tính giá thành dịch vụ , tính giá thành các mã dịch vụ tư vấn
 • So sánh chỉ tiêu: Doanh thu – Giá vốn từng mã dịch vụ chi tiết theo công trình vụ việc.

3. Hướng dẫn lập báo cáo tài chính

Cũng như các công ty loại hình khác, kế toán tại các công ty tư vấn thiết kế xây dựng cũng lập đầy đủ 1 bộ BCTC bao gồm:
 • Cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả kinh doanh
 • Lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh báo cáo tài chính
Để các kế toán tại các công ty tư vấn thiết kế xây dựng thực hiện tốt công tác quản lý tài chính – kế toán của doanh nghiệp mình, đòi hỏi doanh nghiệp cần có các phương pháp quản lý hiệu quả.
form-news
Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không