Kiến thức Hướng dẫn cách xử lý khi chuyển tiền từ tài khoản cá...

Hướng dẫn cách xử lý khi chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản công ty

18499
Nhiều doanh nghiệp lo lắng vấn đề “chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang công ty” dưới đây là 3 trường hợp hướng dẫn cách xử lý các trường hợp.
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Trường hợp 01: Chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân đang làm việc tại doanh nghiệp

Trên thực tế, rất nhiều doanh nghiệp, kế toán chuyển tiền từ tài khoản của công ty vào tài khoản cá nhân của các thành viên trong công ty như tài khoản giám đốc, tài khoản nhân viên khác trong công ty. Để xử lý trường hợp chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân đang làm việc tại doanh nghiệp có 2 cách xử lý:
Cách thứ nhất là xem như một khoản công ty mượn.
Việc xem như đây là một khoản công ty mượn sẽ phát sinh những vấn đề như kế toán cần lập hợp đồng hoặc biên bản mượn tiền, lập phiếu thu tiền trên cơ sở Hạch toán Nợ TK 111/Có TK 3388, lập UNC chi tiền ngân hàng trả lại: Hạch toán Nợ TK 3388/ Có TK 112.
Cách thứ hai là xem như đây là một khoản tạm ứng
Việc chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân đang làm tại doanh nghiệp được xem là khoản tạm ứng. Kế toán cần lập giấy đề nghị tạm ứng, lập UNC chi tiền ngân hàng cho tạm ứng: Hạch toán Nợ TK 141/Có TK 112, lập phiếu thu tiền hoàn ứng: Hạch toán Nợ Tk 111/Cơ TK 141.

Trường hợp 02: Chuyển tiền từ tài khoản cá nhân vào tài khoản công ty

Trên thực tế tài khoản cá nhân sau khi khi chuyển tiền vào tài khoản giám đốc hay tài khoản các nhân viên khác trong công ty. Để xử lý hai trường hợp này, kế toán có thể xử lý với tư cách công ty cá nhân mượn, sau đó được trả lại. Kế toán cần lập hợp đồng hoặc biên bản mượn tiền giữa công ty với cá nhân. Kế toán lập phiếu thu tiền hạch toán Nợ Tk 1388/ Có TK 111, cá nhân chuyển tiền ngân hàng trả lại hạch toán nợ Tk 112, có TK 1388.
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Trường hợp 03: Chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản công ty vào tào khoản cá nhân khác không làm việc tại công ty
Với trường hợp này, cần xem đây là khoản công ty mượn nên giờ trả lại. Kế toán cần lập hợp đồng hoặc biên bản mượn tiền. Tiếp theo lập phiếu thu tiền hạch toán nợ TK 111/ có Tk 112.
Cách giải quyết thứ 2 là xem các khoản tạm ứng cho công ty của họ để mua hàng nhưng không biết nên chuyển khoản nhầm vào tài khoản của cá nhân nên xin hoàn lại hoặc không mua hàng nữa. Hoặc xem đó là khoản đặt cọc mua hàng nhưng không mua được nên trả lại.
Kế toán cần lập giấy đề nghị thanh toán, lập UNC chi tiền ngân hàng cho tạm ứng: Hạch toán NỢ Tk 331/Có TK 112, Lập phiếu thu tiền hoàn ứng: Hạch toán nợ TK 111/Có TK 331.
Trên đây là những cách giải quyết trong trường hợp chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản công ty. Kế toán cần lưu ý để chủ động hơn trong công việc!
Anh chị có thể xem thêm một số bài viết liên quan tại đây:
Bài viết này hữu ích chứ?
Không