Kiến thức Đào tạo Mô hình đánh giá nghề nghiệp ASK hay KSA là gì ?

Mô hình đánh giá nghề nghiệp ASK hay KSA là gì ?

372
ASK hay KSA là gì?

Phải chằng là đây: “Năng lực là sự tổng hợp những thuộc tính của cá
nhân con người, đáp ứng những yêu cầu của hoạt động và đảm bảo cho hoạt
động đạt được những kết quả cao”

Năng lực nghề nghiệp được cấu thành bởi 3 yếu tố ( ASK ) :
+ Tri thức chuyên môn (knowledge)
+ Kỹ năng hành nghề (Skill)
+ Thái độ đối với nghề (attitude)

Ví dụ: Năng lực đào tạo = kiến thức đào tạo + kỹ năng đào tạo + thái độ đào tạo

Hay là đây:

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Hay là đây:

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Hay là đây :

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Phải chăng là đây :

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

– Khả năng (Ability) như bạn Khoa nêu chính là khu vực màu tím hai vòng tròn kiến thức và kỹ năng giao nhau.

Định nghĩa: Khả năng là sự cộng hưởng giữa kiến thức và kỹ năng, sự
cộng hưởng càng cao bao nhiêu thì khả năng càng cao bấy nhiêu (và ngược
lại)

– Năng lực (competency) chính là khu vực màu gạch chéo nơi ba vòng tròn giao nhau.

Định nghĩa: Năng là sự cộng hưởng giữa kiến thức, kỹ năng và hành vi
thái độ, sự cộng hưởng càng cao bao nhiêu thì năng lực càng cao bấy
nhiêu (và ngược lại)

ð Đây chính là nền tảng trong mọi hoạt động nhân sự. biết được ai là
người có khả năng, năng lực để tuyển dụng đầu vào đúng (position), để
biết được ai mạnh ai yếu trong quá trình đánh giá và đặc biệt là để phục
vụ cho công tác đào tạo phát triển cũng như kế hoạch kế thừa sau này…

Bạn hiểu ASK hay KSA như thế nào ? Cùng nói cho ACE cùng biết nhé.

Theo kinhcan24.wordpress.com

Bài viết này hữu ích chứ?
Không