MISA Tất cả sản phẩm MISA
Trang chủ Tags Hạch toán tài khoản

Cách hạch toán doanh thu môi giới bất động sản

Nghề môi giới bất động sản doanh thu chủ yếu đến từ hoa hồng môi giới. Nhân lực đóng vai trò quan trọng trong...

TSCĐ là gì? Thế nào mới được coi là TSCĐ

Tài sản cố định là tư liệu sản xuất chuyên dùng trong sản xuất kinh doanh, có giá trị lớn và dùng được vào...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 421 – lợi nhuận chưa...

Tài khoản 421 dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lợi nhuận, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 411- nguồn vốn kinh doanh

Tài khoản 411 dùng để phản ánh nguồn vốn kinh doanh hiện có và tình hình tăng, giảm nguồn vốn kinh doanh của doanh...
hạch toán tài khoản 331

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 331- Phải trả cho người...

Tài khoản 331 để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư,...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 242 – Chí phí trả...

Tài khoản 242 dùng để phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 241 – Đầu tư xây...

Tài khoản 241 dùng để phản ánh chi phí thực hiện các dự án đầu tư XDCB (Bao gồm chi phí mua sắm mới...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 211 – Tài sản cố...

Tài khoản 211 dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm toàn bộ tài sản cố định...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 154 – Sản xuất kinh...

Tài khoản 154 dùng để tổng hợp chi phí sản xuất, kinh doanh phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm công nghiệp,...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 131 – Phải thu khách...

Tài khoản 131 dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh...

Bài viết nổi bật

Liên hệ mua hàng
090 488 5833
Tư vấn qua Facebook