Tags Phần mềm cho doanh nghiệp thực phẩm
chủ doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất thực phẩm

Sai lầm trầm trọng trong quản lý tài chính – kế...

Nhắc đến doanh nghiệp thực phẩm phải nhắc đến 2 mảng lớn là Doanh nghiệp Thương mại Thực phẩm - Mua hàng hóa từ...

Phần mềm kế toán cho các doanh nghiệp thực phẩm

Phần mềm kế toán MISA SMET.NET ngày càng được nhiều doanh nghiệp ưu chuộng và lựa chọn phục vụ công tác tài chính, kế...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 112 – Tiền gửi Ngân Hàng

Tài khoản 112 tài khoản tiền gửi ngân hàng dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 642 – chi phí quản lý doanh nghiệp

Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp gồm các chi phí về lương nhân viên...

Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa – Quyết định 48/2006/QĐ-BTC của...

Ngày 14/9/2006, Bộ Tài chínhban hành Quyết định 48/2006/QĐ-BTC về Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏvà vừa. “Chế độ Kế toán Doanh...

Phần mềm hỗ trợ khai thuế mới 2.0

Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp kê khai thuế, Tổng cục Thuế đã nâng cấp và phát triển phần mềm Hỗ trợ kê...
hạch toán tài khoản 331

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 331- Phải trả cho người bán

Tài khoản 331 để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư,...