MISA Tất cả sản phẩm MISA
Trang chủ Tags Phần mềm kế toán doanh nghiệp

Chiếm dụng vốn là gì? Những điều căn bản về vốn...

Vốn chiếm dụng là một bộ phận cấu thành nên nguồn vốn lưu động của một doanh nghiệp. Vậy chiếm dụng vốn là gì...

Một kế toán chuyên nghiệp cần phải có kỹ năng gì?

Kế toán là một bộ phận không thể thiếu ở tất cả các doanh nghiệp. Nếu như nhân viên ở các bộ phận khác...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 642 – chi phí quản...

Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp gồm các chi phí về lương nhân viên...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 421 – lợi nhuận chưa...

Tài khoản 421 dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lợi nhuận, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 411- nguồn vốn kinh doanh

Tài khoản 411 dùng để phản ánh nguồn vốn kinh doanh hiện có và tình hình tăng, giảm nguồn vốn kinh doanh của doanh...
hạch toán tài khoản 331

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 331- Phải trả cho người...

Tài khoản 331 để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư,...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 241 – Đầu tư xây...

Tài khoản 241 dùng để phản ánh chi phí thực hiện các dự án đầu tư XDCB (Bao gồm chi phí mua sắm mới...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 211 – Tài sản cố...

Tài khoản 211 dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm toàn bộ tài sản cố định...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 131 – Phải thu khách...

Tài khoản 131 dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh...

Bài viết nổi bật

Liên hệ mua hàng
090 488 5833
Tư vấn qua Facebook