Tags Sai lầm trong công tác quản lý doanh nghiệp công nghệ thông tin
kế toán công nghệ thông tin

Sai lầm trầm trọng trong quản lý của kế toán công...

Kế toán công nghệ thông tin có nhiều đặc điểm đặc thù trong quản lý, để thực hiện nghiệp vụ trong quản lý tài...
quản lý doanh nghiệp công nghệ thông tin

Điểm danh 4 sai lầm trầm trọng trong quản lý tài...

Doanh nghiệp công nghệ thông tin từ lâu đã được biết đến với nhiều nghiệp vụ quản lý phức tạp do đặc thù về...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 112 – Tiền gửi Ngân Hàng

Tài khoản 112 tài khoản tiền gửi ngân hàng dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 642 – chi phí quản lý doanh nghiệp

Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp gồm các chi phí về lương nhân viên...

Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa – Quyết định 48/2006/QĐ-BTC của...

Ngày 14/9/2006, Bộ Tài chínhban hành Quyết định 48/2006/QĐ-BTC về Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏvà vừa. “Chế độ Kế toán Doanh...

Phần mềm hỗ trợ khai thuế mới 2.0

Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp kê khai thuế, Tổng cục Thuế đã nâng cấp và phát triển phần mềm Hỗ trợ kê...
hạch toán tài khoản 331

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 331- Phải trả cho người bán

Tài khoản 331 để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư,...