Tags Thuế xuất nhập khẩu
sắc thuế

Sắc thuế là gì? Các sắc thuế hiện hành ở Việt...

Thuế là một trong những vấn đề luôn được kế toán quan tâm. Hiện tại ở Việt Nam có 15 loại sắc thuế hiện...
thuế xuất nhập khẩu

Kế toán cần biết: Các trường hợp không thu thuế nhập...

Nhiều quy định liên quan đến các trường hợp không thu thuế nhập khẩu và thuế xuất khẩu mới nhất sẽ được cập nhật...
sổ sách kế toán

Quy trình làm sổ sách kế toán doanh nghiệp xuất nhập...

Kế toán doanh nghiệp xuất nhập khẩu đáp ứng đầy đủ yêu cầu của kế toán doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Bao gồm 2...
miễn thuế xuất nhập khẩu

30 trường hợp được miễn thuế xuất nhập khẩu kế toán...

Liên quan đến thuế xuất nhập khẩu, kế toán doanh nghiệp cần chủ động nắm bắt các trường hợp được miễn thuế xuất nhập...

Bài viết nổi bật