Cho Doanh Nghiệp Xây Dựng

Tự động đối chiếu chi phí thực tế với dự toán theo từng dự án. Phân bổ chi phí từng hạng mục, xác định giá vốn chính xác

Tại sao MISA SME phù hợp với doanh nghiệp xây dựng – xây lắp?

Với MISA SME.NET, quản lý chi phí chặt chẽ giúp doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả hơn
Lợi ích SME
 • Tự động đối chiếu chi phí thực tế với dự toán ban đầu theo từng công trình, dự án tránh vượt định mức làm tăng giá vốn, giảm lợi nhuận
 • Tự động tổng hợp chi phí sản xuất theo từng hạng mục, công trình, dự án; Phân bổ chi phí sản xuất chung theo nhiều tiêu chí từ đó xác định giá trị nghiệm thu chính xác hơn
 • Dễ dàng theo dõi tình hình thực hiện các công trình, dự án kéo dài nhiều năm: Giá trị chưa nghiệm thu, công nợ phải thu… năm trước chuyển sang
 • Cung cấp đầy đủ báo cáo quản trị doanh thu, chi phí, lãi/lỗ, công nợ,… theo công trình, dự án kịp phục vụ ra quyết định điều hành
 • Quản lý công nợ phải thu theo hạn nợ và tuổi nợ để kịp thời lên kế hoạch thu nợ tránh bị chiếm dụng vốn

Tính năng ưu việt của MISA SME.NET

 • Quản lý chi phí

  Quản lý chi phí

  Theo dõi định mức nguyên vật liệu từng công trình, dự án và tự động so sánh thực tế với dự toán ban đầu
  Theo dõi chi phí:
  – Theo từng khoản mục chi: Nguyên vật liệu, Nhân công, Chi phí chung (khấu hao TSCĐ, thẩm định,…)
  – Theo từng công trình, dự án
  Quản lý chi phí tạm ứng cho nhân viên theo công trình/dự án
 • Tính năng ưu việt của MISA SME.NET
 • Quản lý công nợ

  Quản lý công nợ

  Phải thu: Khách hàng theo hợp đồng, công trình, dự án; Tạm ứng nhân viên
  Phải trả nhà cung cấp theo hóa đơn, hợp đồng, công trình, dự án
  Theo dõi công nợ theo hạn nợ, tuổi nợ
 • Quản lý công trình xây dựng kéo dài nhiều năm

  Quản lý công trình kéo dài nhiều năm

  Quản lý chặt chẽ tình hình thực hiện công trình, dự án theo từng giai đoạn:
  – Giá trị đã thực hiện, giá trị đã xuất hóa đơn, giá trị đã thu tiền
  – Giá trị chưa nghiệm thu công trình dự án từ năm trước chuyển sang
  – Công nợ phải thu, phải trả từng KH/NCC
 • Quản lý doanh thu

  Quản lý doanh thu

  Theo doanh thu bán hàng theo: Hợp đồng, công trình, dự án; Nhân viên, phòng kinh doanh, chi nhánh và toàn công ty; Khách hàng
 • Xác định lãi/lỗ

  Xác định lãi/lỗ

  Tự động tổng hợp lãi/lỗ theo: Hợp đồng, công trình, dự án; Phòng kinh doanh, chi nhánh và toàn công ty

MISA SME.NET – Sự lựa chọn đúng đắn cho doanh nghiệp xây lắp

Báo giá

 • Starter
  3.950.000VNĐ
  Giới hạn 1000 chứng từ/năm
 • Standard
  6.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 13 nghiệp vụ
 • Professional
  9.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 16 nghiệp vụ
 • KHUYÊN DÙNG
  Enterprise
  12.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Đầy đủ 18 nghiệp vụ

Kiến thức về doanh nghiệp xây lắp

Hướng dẫn tổng hợp hạch toán cho công ty xây dựng
Các nghiệp vụ kế toán xây dựng cơ bản dở dang
Kinh nghiệm quyết toán thuế với cơ quan thuế của công ty xây dựng