Kiến thức Đào tạo Sự khác nhau cơ bản giữa Quản lý và Lãnh đạo

Sự khác nhau cơ bản giữa Quản lý và Lãnh đạo

3281
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamLãnh đạo và quản lý phải đi cùng nhau nhưng chúng lại không giống nhau. Tuy nhiên giữa hai vị trí này lại có mối liên hệ thiết yếu và bổ sung cho nhau. Việc tách hai từ này đã ra gây nhiều tranh cãi.
Có một số tài liệu phân biệt sự khác nhau giữa hai vị trí này. Công việc của nhà quản lý là làm kế hoạch, tổ chức và điều phối. Công việc của lãnh đạo là làm tư tưởng và tạo động cơ hoạt động. Năm 1989, trong một cuốn sách của Warren Bennis có tiêu đề: “On Becoming a Leader,” đã đưa ra một số sự phân biệt giữa hai từ Quản lý (Management) và Lãnh đạo (Leadership):
– Manager làm việc trông nom, giám sát còn Leader là người cải tiến, cách tân.
– Manager là một người copy; Leader là người tạo ra bản gốc để copy.
– Manager là người duy trì còn Leader là người phát triển.
– Manager điều chỉnh tâm điểm của hệ thống và cấu trúc; Leader điều chỉnh mọi người.
– Manager dựa vào quyền điều hành; Leader truyền cảm hứng cho mọi người bằng sự tin tưởng.
– Manager có tầm nhìn ngắn hạn; Leader có tầm nhìn chiến lược.
– Manager hỏi câu: Như thế nào và Khi nào; Leader hỏi câu: Cái gì và Tại sao.
– Manager luôn giữ mắt dõi theo đường hướng chính; Leader nhìn tới tận chân trời.
– Manager mô phỏng; Leader khởi đầu.
– Manager thừa nhận hiện trạng; Leader tìm cách thay đổi nó.
– Manager là một mẫu người quản lý kinh điển; Leader là chính bản thân người ấy.
– Manager làm đúng mọi thứ; Leader làm mọi thứ đúng.
Có thể vẫn còn nhiều tranh luận về sự khác nhau của hai vị trí này nhưng trong nền kinh tế hiện đại, giá trị tăng lên từ vốn hiểu biết của mọi người. Trong những môi trường làm việc thì việc phân biệt không dễ dàng.

Theo Người lãnh đạo

Bài viết này hữu ích chứ?
Không