Kiến thức Đào tạo Đâu là phẩm chất cần có của người lãnh đạo?

Đâu là phẩm chất cần có của người lãnh đạo?

5
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamLãnh đạo là bớt đi những thứ cần cho bạn và thêm vào những thứ cần cho mọi người, có sự tổ chức, bạn sẽ là người lãnh đạo.
Phong cách lãnh đạo không phải là một thứ nào đó có thể cố gắng với nhiều lời thỉnh cầu và theo sự hứng thú. Hơn nữa, lãnh đạo nên tính toán thích ứng với những nhu cầu cụ thể trong từng trường hợp, liên quan tới luật lệ của nhiều người và thách thức phải đối mặt với khó khăn trong quản lý.
Trong quyển sách “Primal Leadership” Daniel Goleman, người đã phổ cập khái niệm “Emotional Intelligence” – Thông minh cảm xúc, miêu tả 6 phẩm chất khác nhau của người lãnh đạo. Hầu hết những vị lãnh đạo mang ảnh hưởng có thể hội tụ tất cả những phẩm chất cần thiết của người lãnh đạo.
Nhìn xa trông rộng: Phẩm chất này là phù hợp nhất khi một nhà tổ chức cần một phương hướng mới. Mục tiêu là hướng mọi người đi theo đường lối mà lãnh đạo tính toán, hình dung ra. Ông Goleman nói: “Những vị lãnh đạo nhìn xa trông rộng biết khớp nối thành một tập hợp mà họ sẽ tới nhưng không nóng vội mà nắn cho mọi người đi theo cách mới, tích lũy kinh nghiệm, tính toán rủi ro.”
Huấn luyện viên: Đây cũng là một phẩm chất số 1, tập trung vào việc phát triển ở một con người riêng biệt, cho thấy cách mà người lãnh đạo nâng cao ảnh hưởng của họ và giúp kết nối mục tiêu của họ tới những mục tiêu khác trong tổ chức. Công việc hướng dẫn tốt nhất, theo ông Goleman viết: “Với những nhân viên là người cho thấy sự chủ động và muốn ngày càng hoàn thiện hơn” . Nhưng điều đó có đem lại kết quả ngược với mong đợi nếu người đó được nắm một cấp “quản lý thấp nhất” khi đang là nhân viên và làm mài mòn sự tự tin của chính bản thân người đó.
Khả năng phán quyết: Phẩm chất nổi bật này là điều quan trọng trong làm việc nhóm và tăng sự đồng thuận trong nhóm bằng kết nối mọi người với nhau. Ông Goleman lý luận rằng cách tiếp cận này là kiểu tính toán giá trị “khi cố gắng tăng thêm đồng thuận trong nhóm, tăng nhuệ khí, củng cố truyền đạt thông tin hay sửa chữa lỗ hỏng tin cậy trong vấn đề quản lý.” Nhưng ông khuyến cáo việc sử dụng phương pháp này riêng lẻ, khi tầm quan trọng của phẩm chất này trong nhóm sẽ khiến hạn chế việc thực hiện sửa chữa lỗi lầm. 
Dân chủ: Phẩm chất này thu hút kiến thức và kỹ năng của mọi người và tăng sự giao phó của nhóm để đạt được mục đích. Nó làm việc tốt nhất khi sự điều chỉnh trong quản lý không rõ ràng và người lãnh đạo cần bàn đến sự tập hợp những điều khôn ngoan trong nhóm. Ông Goleman nhắc nhở rằng xây dựng sự đồng lòng có thể gây lại sự thảm hại trong thời điểm khủng hoảng, khi những sự kiện khẩn cấp cần giải quyết nhanh.

Người dẫn đầu: Phẩm chất này, người lãnh đạo đặt trong những tiêu chuẩn khi thi hành. Cô ấy hay anh ấy “bị ám ảnh về việc làm những thứ tốt hơn và nhanh hơn, hỏi điều tương tự của mọi người”. Nhưng ông Goleman khuyến cáo đây là phẩm chất nên được sử dụng hạn chế bởi vì nó có thể hạ nhuệ khí và làm mọi người đắn đo nếu họ đang thất bại.
Tài điều khiển: Đây là mẫu hình lãnh đạo kinh điển của những nhà quân sự trong phong cách lãnh đạo – có thể được sử dụng hầu hết trường hợp nhưng thường hạn chế hiệu quả. Bởi vì nó ít khi có đi kèm sự tán dương và thường gây ra sự phê bình, nó làm giảm tinh thần và sự thỏa mãn trong công việc. Ông Goleman cho rằng nó chỉ hiệu quả trong giai đoạn khủng hoảng khi cần chuyển hướng khẩn cấp. Thậm chí quân sự hiện đại cũng thừa nhận hạn chế của phương pháp này.

Theo Người lãnh đạo

Bài viết này hữu ích chứ?
Không