Kiến thức Tài chính kế toán Bài toán hiệu quả trong quản lý tài chính doanh nghiệp vận...

Bài toán hiệu quả trong quản lý tài chính doanh nghiệp vận tải, logistic, kho bãi

361
doanh nghiệp lĩnh vực vận tải, logistics, kho bãi

“Đêm thao thức, ngày đắn đo” quản lý doanh thu, chi phí luôn là mối bận tâm hàng đầu của chủ doanh nghiệp vận tải, logistics, kho bãi. Đầu tư càng nhiều, lợi nhuận thu về không được bao nhiêu, cách quản lý sai trở thành vấn đề lớn.

Bài viết dưới đây sẽ đưa ra 4 sai lầm trong cách quản lý của doanh nghiệp và đưa ra lời giải từ một doanh nghiệp có kinh nghiệm hơn 20 năm trong cùng lĩnh vực nhằm giúp doanh nghiệp tối ưu lại chi phí và gia tăng doanh thu.

>> 5 Tiêu chí lựa chọn phần mềm kế toán doanh nghiệp vận tải
>> Kế toán doanh nghiệp vận tải và những nghiệp vụ quan trọng cần biết
>> Hướng dẫn tính định mức nhiên liệu trong doanh nghiệp vận tải

Những sai lầm trong quản lý của chủ doanh nghiệp vận tải, logistic, kho bãi

Trong quá trình quản lý doanh thu, chi phí, lãi lỗ của doanh nghiệp, không ít lần chủ doanh nghiệp đau đầu về chi phí. Việc chi phí không hợp lý, chỗ thừa chỗ thiếu là do cách quản lý hiện tại đang có vấn đề. Dưới đây là một số sai lầm trong quản lý của chủ doanh nghiệp đã được tổng hợp thực tế:

Thứ nhất, doanh nghiệp không nắm bắt kịp thời doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng hợp đồng, đầu xe, tuyến xe, mảng vận chuyển dẫn đến không phân tích được hạng mục nào hiệu quả thì tăng cường đầu tư, hạng mục nào không hiệu quả thì cắt giảm dẫn đến giảm hiệu quả kinh doanh.

Thứ hai, không kiểm soát được các chi phí của từng hợp đồng, đầu xe, mảng vận chuyển (lương tài xế, xăng, công tác phí, phí cầu đường, phí bảo hiểm, phí sửa chữa, bảo dưỡng …) dẫn tới không cắt giảm được những khoản chi phí không cần thiết làm giảm lợi nhuận.

Thứ ba, doanh nghiệp không phân tích được các khoản chi phí lưu kho, vận chuyển, thông quan,…dẫn tới các khoản chi phí không cần thiết tăng cao, làm giảm lợi nhuận.

Thứ tư, giám đốc khó khăn trong việc quản lý xuất nhập tồn hàng ký gửi dẫn đến xảy ra thất thoát, gây thiệt hại cho công ty.

Trong 4 sai lầm chính của doanh nghiệp vận tải, thì sai lầm “chí tử” nhiều chủ doanh nghiệp vận tải thường xuyên gặp phải là không nắm được doanh thu chi phí theo từng đầu xe, dẫn tới không có kế hoạch hiệu quả, không cắt giảm được chi phí.

Chủ doanh nghiệp cần kiểm soát cách ghi nhận chi phí đối với các khoản chi chi phí trực tiếp như chi phí xăng xe, chi phí lương lái xe, chi phí sửa chữa, chi phí khấu hao, chi phí khác… nhằm đảm bảo quản lý và theo dõi được doanh thu, lãi lỗ của từng đầu xe.

Để nhận tài liệu chi tiết về đặc điểm doanh nghiệp, phương pháp giải quyết vấn đề sai sót trong doanh nghiệp vận tải, kho bãi, logistics, anh chị vui lòng để lại thông tin bên dưới:

Hai phương pháp kinh điển để quản lý tài chính doanh nghiệp vận tải, kho bãi, logistics

# Quản lý bằng quy trình ngoài

Để thực hiện quản lý tài chính – kế toán theo phương pháp quy trình ngoài, chủ doanh nghiệp vận tải thường theo dõi trên báo cáo của kế toán xuất từ Excel để theo dõi tình hình cho phí theo từng hợp đồng, từng phương tiện vận chuyển, quản lý công nợ và thống kê các khoản chi phí.

Tuy nhiên, khối lượng các mục chi phí nhiều và lớn khiến việc tổng hợp, điều chỉnh không được nhanh chóng và dễ xảy ra sai sót.

Thêm vào đó, nhiều quy định đổi với doanh nghiệp vận tải hay thay đổi, việc quản lý theo quy trình ngoài chủ doanh nghiệp không thể nhanh chóng thay đổi, dẫn đến lỡ nhịp trong kế hoạch kinh doanh.

# Quản lý bằng phần mềm

Với nghiệp vụ phức tạp, đặc tính cần kiểm soát chi phí và gia tăng doanh thu, giám đốc doanh nghiệp vận tải khi sử dụng phần mềm quản lý. Phần mềm sẽ cung cấp báo cáo doanh thu, chi phí, lãi lỗ chi tiết theo từng hợp đồng, đầu xe giúp Giám đốc nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh để đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp.

Hình dung chi tiết hơn về công việc kế toán doanh nghiệp vận tải và những sai sót có thể phát sinh tại bài viết 6 lưu ý kế toán doanh nghiệp vận tải cần đặc biệt quan tâm

Phần mềm cho phép theo dõi, cung cấp báo cáo chi phí chi tiết theo từng “khoản mục chi phí” giúp chủ doanh phân tích và kiểm soát được chi phí của Doanh nghiệp:

Xác định lãi/lỗ dịch vụ vận chuyển theo từng hợp đồng, từng phương tiện vận chuyển một cách tự động.

    • Quản lý công nợ tạm ứng theo theo từng lái xe chính xác
    • Thống kê các khoản chi phí theo từng khoản mục chi phí
    • Cung cấp các biểu đồ phân tích chi phí
> Xem thêm: Phần mềm kế toán doanh nghiệp vận tải, losgictic, kho bãi

 

>> 5 Tiêu chí lựa chọn phần mềm kế toán doanh nghiệp vận tải
>> Kế toán doanh nghiệp vận tải và những nghiệp vụ quan trọng cần biết
>> Hướng dẫn tính định mức nhiên liệu trong doanh nghiệp vận tải

Bài viết này hữu ích chứ?
Không