Kiến thức Từ ngày 15/7/2020, điều chỉnh tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc, BHTN,...

Từ ngày 15/7/2020, điều chỉnh tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT

6707

Mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ được điều chỉnh theo Nghị định 58/2020. Dưới đây là tỷ lệ đóng được điều chỉnh đối với BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và bảo hiểm y tế (BHYT)

Trong đó:

  • HT: Quỹ hưu trí, tử tuất
  • ÔĐ-TS: Quỹ ốm đau, thai sản
  • TNLĐ-BNN: Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
  • BHTN: Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
  • BHYT: Quỹ bảo hiểm y tế

1. Tỷ lệ đóng BHXH, BHTN, BHYT đối với lao động Việt Nam

  •  Trường hợp doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn và có quyết định chấp thuận của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

  •  Trường hợp doanh nghiệp không có gửi văn bản đề nghị hoặc đã hết thời gian được đóng với mức thấp hơn:

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

| Đọc thêm: Tổng hợp công việc kế toán, nhân sự cần làm trong tháng 07/2020

2. Tỷ lệ đóng BHXH, BHTN, BHYT đối với lao động nước ngoài

Từ nay đến hết năm 2021:

  • Trường hợp doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn và có quyết định chấp thuận của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

  • Trường hợp doanh nghiệp không có gửi văn bản đề nghị hoặc đã hết thời gian được đóng với mức thấp hơn:

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Như vậy tỉ lệ đóng BHXH, BHTN, BHYT về cơ bản không thay đổi nhiều, chủ yếu được điều chỉnh với nhóm doanh nghiệp đáp ứng điều kiện được đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ở mức thấp hơn bình thường.

Phần mềm kế toán MISA SME.NET tự động tính, phân bổ và hạch toán chi phí lương, chi phí bảo hiểm và thuế TNCN tạm tính, giúp kế toán tiết kiệm thời gian và công sức hiệu quả.

> Xem thêm: Tự động hóa toàn bộ quy trình tính lương cho doanh nghiệp
Bài viết này hữu ích chứ?
Không