Kiến thức Tài chính kế toán Tổng hợp công việc kế toán, nhân sự cần làm trong tháng...

Tổng hợp công việc kế toán, nhân sự cần làm trong tháng 07/2020

472

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hiện nay nhiều doanh nghiệp được gia hạn thời gian nộp thuế, bảo hiểm. Dưới đây là các công việc kế toán, nhân sự cần làm trong tháng 07/2020, kế toán các doanh nghiệp cần lưu ý để tránh khỏi các sai sót.

công việc kế toán tháng 7 năm 2020

1. Thông báo tình hình biến động lao động tháng 6/2020

  •  Thời hạn: Trước ngày 03/7/2020.
  • Nội dung công việc: Người sử dụng lao động phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động tháng 6/2020 (nếu có).
  • Căn cứ: Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

2. Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân

  •  Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 6/2020

+ Đối tượng áp dụng: Kê khai theo tháng.

+ Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/7/2020.

+ Căn cứ: Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

+ Nếu trong tháng 6/2020 mà tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp tờ khai.

  •  Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân quý II/2020

+ Đối tượng áp dụng: Kê khai theo quý.

+ Thời hạn: Chậm nhất là ngày 30/7/2020.

+ Căn cứ: Điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

| Đọc thêm: Mới nhất: Doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ đồng được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp

3. Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng

  • Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 6/2020

+ Đối tượng áp dụng: Kê khai theo tháng.

+ Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/7/2020.

+ Căn cứ: Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

  •  Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng quý II/2020

+ Đối tượng áp dụng: Kê khai theo quý.

+ Thời hạn: Chậm nhất là ngày 30/7/2020.

+ Căn cứ: Điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

  •  Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 6/2020

+ Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng, kể cả khi không sử dụng hóa đơn, gồm: Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in và doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế.

+ Thời hạn: Hạn cuối là ngày 20/7/2020.

+ Căn cứ: Theo khổ thứ 2 Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 4

Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

  •  Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý II/2020

+  Đối tượng: Trừ đối tượng phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

+ Thời hạn: Hạn cuối là ngày 30/7/2020.

+ Căn cứ: Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

| Đọc thêm: Doanh nghiệp mới thành lập cần lưu ý 5 sai lầm về thuế cần tránh sau

5. Trích nộp tiền bảo hiểm bắt buộc tháng 7/2020

+ Thời hạn: Hạn cuối là ngày 30/7/2020.

+ Căn cứ: Khoản 1 Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.

Lưu ý: Đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có thể được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Công văn 860/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 17/3/2020.

6. Trích nộp kinh phí công đoàn tháng 7/2020

– Thời hạn: Hạn cuối là ngày 30/7/2020.

– Căn cứ: Điều 5, Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP.

Lưu ý: Theo Công văn 245/TLĐ, một số doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn.

Bài viết này hữu ích chứ?
Không