Kiến thức Tài chính kế toán Chính thức hoạt động đơn vị quản lý chứng thư số của...

Chính thức hoạt động đơn vị quản lý chứng thư số của ngành Thuế

470
Tổng cục Thuế cho biết, đơn vị này vừa giao cho Cục CNTT (Tổng cục Thuế) tổ chức nhóm quản lý chứng thư số để trực tiếp vận hành và quản lý hệ thống chứng thư số do Phó cục trưởng trực tiếp phụ trách.

Theo đó, Cục CNTT chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc quản lý chứng thư số cho Tổng cục. Cán bộ được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý chứng thư số sẽ thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm.

Đơn vị quản lý chứng thư số của Tổng cục Thuế chính thức hoạt động từ ngày 1/10/2010.

Được biết, ngành Tài chính đang triển khai thí điểm mở rộng 2 dịch vụ hành chính công điện tử gồm Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet, và Thủ tục hải quan điện tử. Theo định hướng của Bộ Tài chính, cả 2 dịch vụ này cùng với các dịch vụ tài chính công trực tuyến khác của ngành Tài chính đều sẽ ứng dụng hệ thống chứng thực chữ ký số nhằm nâng cao mức độ tự nguyện pháp luật của người nộp thuế và doanh nghiệp làm thủ tục hải quan điện tử, đồng thời nâng cao năng lực, hiệu quả, tính minh bạch, độ tin cậy của hệ thống quản lý thuế, hải quan nói riêng, của ngành Tài chính nói chung.

Bộ Tài chính đặt mục tiêu tới năm 2012 sẽ có 350.000 doanh nghiệp ở Việt Nam sử dụng chữ ký số khi kê khai thuế qua mạng và các dịch vụ công trực tuyến của ngành Tài chính.

(Theo Tài chính điện tử)

Bài viết này hữu ích chứ?
Không