Kiến thức Những công việc kế toán tháng 10/2020 cần làm

Những công việc kế toán tháng 10/2020 cần làm

1094
công việc kế toán tháng 10

Tháng 10 đến với nhiều công việc mà kế toán cần chú ý. Cùng MISA điểm lại các công việc, anh chị kế toán cần làm trong tháng 10 nhé!

1. Thông báo tình hình biến động lao động tháng 9/2020

– Thời hạn: Trước ngày 03/10/2020.

– Nội dung công việc: Người sử dụng lao động phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động tháng 9/2020 theo Mẫu số 29 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

– Căn cứ: Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

2. Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân

* Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 9/2020

– Đối tượng: Kê khai theo tháng.

– Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/10/2020.

– Căn cứ: Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

– Nếu trong tháng 9/2020 mà tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp tờ khai.

* Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân quý III/2020

– Đối tượng: Kê khai theo quý.

– Thời hạn: Chậm nhất là ngày 31/10/2020.

– Căn cứ: Điểm b khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019.

công việc của kế toán tháng 10

3. Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng

* Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 9/2020

– Đối tượng: Kê khai theo tháng.

– Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/10/2020.

– Căn cứ: Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

* Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng quý III/2020

– Đối tượng: Kê khai theo quý.

– Thời hạn: Chậm nhất là ngày 31/10/2020.

– Căn cứ: Điểm b khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

* Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 9/2020

– Đối tượng: Doanh nghiệp nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng, kể cả khi không sử dụng hóa đơn, gồm:

+ Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in.

+ Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế.

– Thời hạn: Hạn cuối là ngày 20/10/2020.

– Căn cứ: Theo khổ thứ 2 Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

* Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý III/2020

– Đối tượng: Trừ đối tượng phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

– Thời hạn: Hạn cuối là ngày 31/10/2020.

– Căn cứ: Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

5. Trích nộp tiền bảo hiểm bắt buộc tháng 10/2020

– Thời hạn: Hạn cuối là ngày 31/10/2020.

– Căn cứ: Khoản 1 Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.

6. Trích nộp kinh phí công đoàn tháng 10/2020

– Thời hạn: Hạn cuối là ngày 31/10/2020.

– Căn cứ: Điều 5, Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP.

Mới nhất: Những thay đổi quan trọng về chính sách BHXH, BHYT áp dụng từ ngày 01/01/2021

Từ 01/01/2021, thêm trường hợp không được trợ cấp thôi việc 2021

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không