Kiến thức Phần mềm kế toán vận tải MISA SME.NET riêng cho doanh nghiệp...

Phần mềm kế toán vận tải MISA SME.NET riêng cho doanh nghiệp vận tải

729
vận tải

Phần mềm kế toán vận tải MISA SME.NET đáp ứng được các nghiệp vụ đặc thù của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực vận tải:

  • Quản lý và cho ra báo cáo doanh thu theo mặt hàng, nhóm hàng;
  • Xuất báo cáo xuất nhập, tồn kho từng nguyên vật liệu, công cụ hoặc kho hàng khuyến mại;
  • Cung cấp báo cáo lãi lỗ theo từng hợp đồng hoặc chi tiết lãi lỗ theo hợp đồng;
  • Cung cấp báo cáo tổng hợp chi phí theo khoản mục chi phí;
  • Báo cáo tổng hợp chi phí công trình, hợp đồng theo khoản mục chi phí;
  • Cho phép doanh nghiệp dễ dàng tính toán giá thành của các hợp đồng, dịch vụ.

Hình dung chi tiết hơn về công việc kế toán doanh nghiệp vận tải và những sai sót có thể phát sinh tại bài viết 6 lưu ý kế toán doanh nghiệp vận tải cần đặc biệt quan tâm

1. Quản lý và cho ra báo cáo doanh thu theo mặt hàng, nhóm hàng.

Phần mềm kế toán vận tải MISA SME.NET đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cung cấp đầy đủ số liệu về doanh thu, chi phí, công nợ,… giúp lãnh đạo nhanh chóng nắm bắt tình hình của doanh nghiệp.

phần mềm kế toán vận tải 1

|Đọc thêm: Kế toán vận tải, logistics, kho bãi và lời giải cho bài toán nâng cao nghiệp vụ, hạn chế sai sót

2. Xuất báo cáo xuất nhập, tồn kho từng nguyên vật liệu, công cụ hoặc kho hàng khuyến mại

Phần mềm kế toán vận tải MISA SME.NET đáp ứng đầy đủ yêu cầu của lãnh đạo doanh nghiệp trong việc xuất báo cáo, xuất nhập hàng tồn kho theo từng nguyên vật liệu, công cụ hoặc kho hàng khuyến mãi.

phần mềm kế toán vận tải 2

3. Cung cấp báo cáo lãi lỗ theo từng hợp đồng hoặc chi tiết lãi lỗ theo hợp đồng

Phần mềm kế toán MISA SME.NET cung cấp báo cáo lãi lỗ theo từng hợp đồng hoặc chi tiết lãi lỗ theo hợp đồng. Phần mềm kế toán MISA giúp kế toán tự động tổng hợp báo cáo giúp kế toán bớt đi các công việc thủ công.

phần mềm kế toán vận tải 3

|Đọc thêm: 5 Tiêu chí lựa chọn phần mềm kế toán doanh nghiệp vận tải

4. Cung cấp báo cáo tổng hợp chi phí theo khoản mục chi phí; báo cáo tổng hợp chi phí công trình, hợp đồng theo khoản mục chi phí

Phần mềm kế toán MISA SME.NET cung cấp báo cáo tổng hợp chi phí theo khoản mục chi phí, báo cáo tổng hợp chi phí công trình, hợp đồng theo khoản mục chi phí.

phần mềm kế toán vận tải 4

5. Cho phép doanh nghiệp dễ dàng tính toán giá thành của các hợp đồng, dịch vụ

Phần mềm kế toán vận tải MISA SME.NET giúp kế toán doanh nghiệp dễ dàng tính toán giá thành của các hợp đồng, dịch vụ giúp kế toán dễ dàng quản lý tài chính doanh nghiệp, dịch vụ.

tính toán giá thành của các hợp đồng, dịch vụ

Phần mềm kế toán MISA SME giúp doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán – tài chính, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững hơn.Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Bài viết này hữu ích chứ?
Không