Kiến thức Phần mềm quản lý công nợ nhanh chóng, chính xác

Phần mềm quản lý công nợ nhanh chóng, chính xác

612

Phần mềm quản lý công nợ chính là công cụ hữu ích, giúp các doanh nghiệp tiết kiệm nhiều thời gian, công sức trong việc quản lý công nợ khách hàng, nhà cung cấp. Từ đó năng suất lao động của kế toán cũng được nâng cao và góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của doanh nghiệp.

1. Vì sao doanh nghiệp cần sử dụng phần mềm quản lý công nợ

Việc quản lý số liệu, báo cáo công nợ bằng công cụ quản lý truyền thống như excel khiến kế toán gặp không ít khó khăn trong việc tính toán công nợ với khách hàng, nhà cung cấp. Chưa kể khi số liệu bị sai lệch hay các khoản nợ đã quá hạn phải thu khiến doanh nghiệp rơi vào tình trạng chiếm dụng vốn, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh.

Phần mềm kế toán công nợ khách hàng, nhà cung cấp là “chìa khóa” giúp kế toán các doanh nghiệp giải quyết những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải trong quá trình quản lý công nợ.

phần mềm quản lý công nợ

1.1. Hỗ trợ ghi nhận chi tiết công nợ, hạn chế xảy ra sai sót

Phần mềm cho phép kế toán theo dõi chi tiết số lượng, số tiền của các sản phẩm, giá trị công nợ cần phải thu/ phải trả cho khách hàng, nhà cung cấp.

Việc ghi nhận chi tiết, tự động cũng hạn chế tối đa các sai sót trong việc tổng hợp, cung cấp các báo cáo cho lãnh đạo doanh nghiệp để nắm bắt kịp thời tình hình công nợ của doanh nghiệp tại thời điểm hiện tại

1.2. Phần mềm quản lý công nợ giúp kế toán, lãnh đạo doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, công sức hiệu quả

Theo dõi, nắm bắt tình hình công nợ của doanh nghiệp chưa bao giờ là điều dễ dàng. Chính vì vậy, việc sử dụng phần mềm để theo dõi tình hình công nợ khách hàng, nhà cung cấp giúp kế toán tiết kiệm thời gian, công sức hiệu quả. Từ đó, kế toán nâng cao năng suất làm việc, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của toàn doanh nghiệp.

1.3. Tự động cảnh báo hạn nợ đến hạn

Việc kiểm soát các khoản nợ đến hạn phải thu, phải trả khiến doanh nghiệp không thể nắm bắt kịp thời. Do đó, một công cụ quản lý hỗ trợ tự động cảnh báo các khoản nợ đến hạn sẽ giúp doanh nghiệp tránh khỏi tình trạng không thu hồi công nợ kịp thời.

2. Quản lý công nợ hiệu quả với phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021

2.1. Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu khách hàng

Công nợ phải thu là phát sinh khi doanh nghiệp bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ cho một khách hàng bất kì. Khi đó khách hàng phải có nghĩa vụ thanh toán giá trị hàng hóa, dịch vụ cho doanh nghiệp.

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 cung cấp báo cáo tổng hợp công nợ phải thu khách hàng giúp doanh nghiệp tổng hợp tình hình phát sinh và thu hồi công nợ phải thu của tất cả các khách hàng theo từng tài khoản công nợ và loại tiền; theo nhân viên bán hàng; theo công trình; theo hợp đồng bán; theo đơn vị kinh doanh,…

báo cáo tổng hợp công nợ phải thu khách hàng

2.2. Báo cáo tổng hợp công nợ phải trả

Công nợ phải trả chính là khoản phát sinh khi doanh nghiệp thực hiện hoạt động mua hàng hóa hay dịch vụ của công ty, cá nhân khác.

Báo cáo tổng hợp công nợ phải trả trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 giúp doanh nghiệp dễ dàng tổng hợp tình hình phát sinh và thanh toán công nợ phải trả của tất cả NCC theo từng tài khoản công nợ và loại tiền; theo nhân viên mua hàng; theo công trình; theo hợp đồng mua; theo đơn mua hàng

Báo cáo tổng hợp công nợ phải trả

2.3. Báo cáo tổng hợp công nợ theo nhân viên

Cung cấp báo cáo quản lý danh sách số dư công nợ của nhân viên (được tích chọn theo dõi chi tiết theo Đối tượng\Nhân viên khi khai báo tài khoản).

Báo cáo tổng hợp công nợ theo nhân viên

2.4. Báo cáo chi tiết công nợ phải thu khách hàng

Cung cấp báo cáo chi tiết công nợ phải thu khách hàng theo từng mặt hàng, tài khoản công nợ, số tiền…giúp doanh nghiệp kiểm soát dễ dàng các khoản nợ.

Báo cáo chi tiết công nợ phải thu khách hàng

2.5. Báo cáo chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 cung cấp đầy đủ báo cáo công nợ phải thu theo hóa đơn, giúp khách hàng nắm bắt tình hình công nợ kịp thời, tránh sai sót.

Báo cáo chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn

2.6. Phân tích công nợ phải thu theo tuổi nợ

Trên báo cáo Phân tích công nợ phải thu theo tuổi nợ, phân tích công nợ phải trả theo tuổi nợ, Tổng hợp công nợ phải thu theo nhóm khách hàng thay đổi cách hiển thị dòng Nhóm KH/NCC trên báo cáo, chỉ hiển thị các nhóm KH/NCC được chọn trên tham số và các nhóm con của nó, tránh trùng lặp số liệu.

Phân tích công nợ phải thu theo tuổi nợ

2.7. Phân tích công nợ phải thu quá hạn

Kế toán có thể dễ dàng theo dõi các khoản công nợ phải thu đã quá hạn hay sắp đến hạn trong một khoảng thời gian bất kỳ để có kế hoạch thu hồi công nợ.

Phân tích công nợ phải thu quá hạn

2.8. Tổng hợp thanh toán công nợ khách hàng

Tổng hợp thanh toán công nợ khách hàng

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 hỗ trợ doanh nghiệp quản lý công nợ hiệu quả. Phần mềm tự động thống kê lên các báo cáo công nợ theo tuổi nợ và hạn nợ từ đó thu hồi công nợ kịp thời. Ngoài ra, phần mềm còn cho phép thống kê và cung cấp báo cáo công nợ tạm ứng của nhân viên theo từng hợp đồng.

Doanh nghiệp dùng thử, trải nghiệm các tính năng mới của phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 tại link dưới đây:

> Đăng ký dùng thử, trải nghiệm miễn phí phần mềm kế toán MISA SME.NET tại đây
Bài viết này hữu ích chứ?
Không