Kiến thức Bãi bỏ 21 văn bản quy phạm pháp luật về thuế từ...

Bãi bỏ 21 văn bản quy phạm pháp luật về thuế từ ngày 10/01/2021

401

Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư 103/2020/TT-BTC về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Dưới đây là 21 VBQPPL về lĩnh vực thuế được bãi bỏ, kế toán các doanh nghiệp cần lưu ý.

bãi bỏ 21 VBQPPL về lĩnh vực thuế

21 VBQPPL về lĩnh vực thuế được bãi bỏ theo quy định tại thông tư 103/2020/TT-BTC bao gồm:

 

Stt Số hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành

Lĩnh vực thuế

1 Thông tư 60A-TC/TCT Hướng dẫn sửa đổi Thông tư 30/TC-TCT ngày 23/05/1991 hướng dẫn chế độ quản lý thu thuế đối với ngành khai thác thủy sản và Thông tư  69-TC/TCT ngày 27/11/1991 hướng dẫn việc chuyển chế độ thu tiền nuôi rừng sang thu thuế tài nguyên đối với khai thác sản phẩm rừng tự nhiên 01/09/1997
2 Thông tư 109/1998/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung quy định về giảm thuế tiêu thụ đặc biệt 31/07/1998
3 Thông tư 191/1998/TT-BTC Hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng cơ bản, sản xuất, chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp 31/12/1998
4 Thông tư 100/1999/TT-BTC Hướng dẫn việc kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đại lý xổ số kiến thiết và việc sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết 19/08/1999
5 Thông tư 24/2000/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 08/2000/QĐ-TTg ngày 17/01/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hộ kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ 30/03/2000
6 Thông tư 86/2001/TT-BTC Hướng dẫn hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với thuốc lá điếu xuất khẩu 29/10/2001
7 Thông tư 03/2002/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý thu thuế đối với các cơ sở hoạt động khai thác thủy sản 14/01/2002
8 Thông tư 69/2002/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/03/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy 16/08/2002
9 Thông tư 53/2003/TT-BTC Hướng dẫn áp dụng chế độ thuế đối với Văn phòng luật sư, Công ty hợp danh 02/06/2003
10 Thông tư 26/2004/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện quy định về thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài và hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp tái đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài 31/03/2004
11 Thông tư 100/2004/TT-BTC Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán 20/10/2004
12 Thông tư 82/2005/TT-BTC Hướng dẫn thí điểm cơ sở sản xuất, kinh doanh tự khai, tự nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo Quyết định 161/2005/QĐ-TTg ngày 30/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ 21/09/2005
13 Thông tư 41/2006/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định 161/2005/QĐ-TTg ngày 30/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng thí điểm cơ sở sản xuất, kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế nhà đất, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và thuế môn bài 12/05/2006
14 Thông tư 72/2006/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán 10/08/2006
15 Thông tư 82/2006/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 13/09/2006
16 Thông tư 77/2008/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế 15/09/2008
17 Thông tư 38/2010/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với tổ chức, cá nhân chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản 19/03/2010
18 Thông tư 96/2011/TT-BTC Hướng dẫn chính sách tài chính quy định tại Quyết định 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ 04/07/2011
19 Thông tư 199/2012/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ về việc chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO 15/11/2012
20 Quyết định 187/2003/QĐ-BTC Ban hành Biên lai thuế môn bài 14/11/2003
21 Quyết định 44/2007/QĐ-BTC Dừng hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điếu sản xuất trong nước có nhãn mác nước ngoài xuất khẩu 04/06/2007

| Đọc thêm: Bộ Tài chính bãi bỏ 09 Thông tư về thuế, phí, lệ phí – Kế toán doanh nghiệp cần nắm rõ

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 tự động cập nhật các biểu mẫu, nghị định, thông tư mới của Nhà nước giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp mới thành lập tránh khỏi những sai phạm trong quá trình thực hiện. Doanh nghiệp dùng thử, trải nghiệm các tính năng mới của phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 tại link dưới đây:

> Đăng ký dùng thử, trải nghiệm miễn phí phần mềm kế toán MISA SME.NET tại đây
Bài viết này hữu ích chứ?
Không