Kiến thức Cách xử lý khi phát hiện tính và nộp thuế sai sau...

Cách xử lý khi phát hiện tính và nộp thuế sai sau khi đã quyết toán và nộp thuế thu nhập cá nhân

718
xử lý sai lệch TNCN

Trong quá trình xử lý số liệu quyết toán thuế và lập báo cáo tài chính, kế toán có thể gặp phải nhiều sai lầm trong quá trình quản lý tài chính. Khi gặp sai lầm, kế toán nên có cách xử lý khi phát hiện tính và nộp thuế sai sau khi đã quyết toán và nộp thuế thu nhập cá nhân như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ đưa ra giải pháp cho vấn đề này.

Quy định về việc xử lý khi phát hiện tính và nộp thuế sai sau khi đã quyết toán và nộp thuế thu nhập cá nhân

Theo điểm a, b, khoản 1 Điều 10 Thông tư số 156/2016/TT-BTC ngày 06/11/2013

Xem tại : Quá 5 năm chưa quyết toán thuế, doanh nghiệp xử lý như thế nào?

– Theo điểm a, khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2016/TT-BTC ngày 06/11/2013

Xem tại : Trường hợp kê khai, nộp thuế Thu nhập cá nhân bổ sung

xử lý sai lệch TNCN

Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ thì người nộp thuế thực hiện khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền (người nộp thuế không phải lập hồ sơ khai bổ sung).”

| Xem thêm: Hướng dẫn tra cứu hồ sơ quyết toán thuế TNCN mới nhất năm 2021

Ví dụ cụ thể về cách xử lý khi phát hiện tính và nộp thuế sai sau khi đã quyết toán và nộp thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần xây lắp và khoáng sản Hồng Sơn trong năm 2016 đã khấu trừ và xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN cao hơn quy định đối với 16 cá nhân lao động trong công ty, toàn bộ số tiền thuế TNCN đã khấu trừ công ty đã nộp vào ngân sách nhà nước thì:

Trường hợp Công ty cổ phần xây lắp và khoáng sản Hồng Sơn không thu hồi được chứng từ khấu trừ thuế TNCN đã cấp cho 16 cá nhân lao động nêu trên thì các cá nhân này thực hiện hoàn thuế TNCN trực tiếp tại cơ quan thuế.

Trường hợp Công ty cổ phần xây lắp và khoáng sản Hồng Sơn thu hồi được chứng từ khấu trừ thuế TNCN đã cấp cho 16 cá nhân nêu trên thì Cục Thuế tỉnh Hà Nam yêu cầu công ty thu hồi lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN đã cấp cho người nộp thuế, thực hiện khấu trừ đúng số thuế TNCN và điều chỉnh tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2016.
(CV số 5978/TCT – TNCN ngày 29/12/2017 của TCT)

Phiên bản mới phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 được cải tiến, bổ sung thêm tính năng nhắc nhở các doanh nghiệp về hạn kê khai, quyết toán và nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN, môn bài…giúp doanh nghiệp tránh khỏi nguy cơ bị phạt quá hạn theo quy định tại nghị định 125/2020/NĐ-CP. Đồng thời, phần mềm tự động lấy số liệu từ bảng lương, hồ sơ nhân viên lên tờ khai khấu trừ thuế, tờ khai quyết toán thuế TNCN ngay trên phần mềm giúp kế toán không mất công tổng hợp thủ công ở ngoài excel.

tờ khai thuế TNCN

Anh/chị có thể đăng ký dùng thử, trải nghiệm miễn phí phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 tại link dưới đây:

dùng thử phần mềm

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không